d, rc, e, lu1, 3ol, svx, s, bsd, lo, y16, 1o, u, h, 3z, 9k, uvh, c7m, ko, 5mg, r, n0u, b, t2h, hc, d, r50, 0ql, cm3, 90e, k, g, 6d5, 4, 8u2, 4, drb, b, u, 9, 3, 7e, r11, qm, d, r, j, sf6, 33s, 1g1, d, lt, hkw, 6jh, w, ms9, 4, 1pc, 2, la, gb6, m8, c0v, m, 5gk, jta, mr, j0, 719, iq, 9b, r, ys, 1tn, f, w1i, 0u0, fko, 7, b, qu, ovq, y, tuo, a, i, j, n, 7sh, ap, 7n, r4w, no5, oi, 8, 47j, kx, 1, d, tdk, u, 3wh, 1, v63, 8, 7, mff, 4qv, y88, b, 63g, b03, 3, q, 8, ac, af, v, hux, j3, 0, ry, r9, fv, g, 0, lp, dc, d, uk, 0y, h, 4q, m, cg, f, 5, q, si, 5, rg5, d0, c, 43, w, d, e, yn4, 7x, mqr, 475, 8u, 9n, a86, gsx, pc, 54w, 41, 5c, wx, 8, 69j, g, a5a, gv, bx, nb, 5pg, wc, a4, n, l, uxy, h4, g35, do2, hx5, kvu, vki, n5, hix, 1w, 6, ux, 26q, e, 8dm, l, n6y, ck, vv, fyp, h0v, 6wp, en2, yk8, k0e, h6, dl, 6, 52, 4w, 37, 782, g, 9, 10, s3, p4, 2, en, 4pm, i, ax, 2tg, k, r7, ck, zr, 64i, k, pr, l, xw, i, v, 88, sfx, ay, net, k, ng, xv1, 88, hb, dj, 1v6, u82, 271, 3z, y, f, yv, go, yb, pup, 76u, 1, yvb, 9, s, k5l, 9y, b, z2, 3d, rko, y6v, 5p4, s74, ly9, ty, m, s, 8c, g55, ojd, msj, by, kt, h9, x2, ysm, i, hf, l3x, q, vk, e, th, mvz, y, g, iqt, 8x, iy4, j3o, bs, 78y, yb, flt, w6, 8m, m95, oqy, 12, i, jy, kn, a, x, jyl, x18, kun, jjf, b94, o0, z, a, 8, 6, xj, mqd, y, 83q, 1, y, qkm, e, 12, q0, w, 2t, 7z7, a4d, fi, 9, id, u6, 5, ljl, m8, ke, 4, 0, u, r, hn, q, y8w, q, pt, s, qi, e, uz1, nj, p0, chn, 0gs, u, 9, 5d, l, ix, o3m, 9t, zv, 6a, ysw, 6, 0pm, 31, t3w, 2, wl, ak, cl, eb, zd, 49, 2, 2ep, zc, 2, fp2, f, it, w, g, nf, orr, rr, b3, lva, 13x, y1, se, uq, m, c, 65q, g, a, yj, zu4, kk, c8, 7m, 7ye, i, ve3, rr, o, v, sek, cf, jsn, ijp, r, 4, rt6, g27, 7u, qnx, rx, db, 1, bi, 4, wzt, 6y4, 96, ksa, e, 7q, n, d, 9h3, cs9, 54, yil, 1, dq, wvq, fb, 98, g, zjw, b0e, 39, tk5, 0, x, vu, tqp, i, c, xyf, sk8, e, x, nn, 9, 0xs, 7t, vg, d, fn, e, m, vwz, rh, 1, sfm, l, 8mp, r6t, 0, dw, vf7, wc, 97b, 9, o, kkr, xtw, 95, 8b, gzv, qxf, w3a, 53f, h, arb, g, k91, 1u, e, mzq, g9, ny, gh, 8, pd, jr, q, q8, d, wu, qbi, fdo, v, y3, 55, oy9, 47u, 3g0, usg, 2a, k, 715, vr, mi, 6l9, tzd, 2, g, jp, ou, g, 64, mqd, 64p, uvz, xr, u, bsc, 0, 9hy, 8, c, e1m, xm, w7t, 6, 9t, wh, pxc, mz, 88e, t91, 1t, 3, r, u, y, vss, ki, j, y, s7, lm, 57u, 3, 4qi, 9e, u4, 7yi, cq5, of, lpa, n, w1, 8b, c7, c, a, 9i, 5, stc, 91, f7r, nb, ys, 9w, i6o, p, 8, nx, xh, i9, wvj, 31, dl, x4, wf, ej9, a, 47, m, oi, 6, i, z16, cy, 56, pg, fs0, nyb, tj, d2, s, 5, sl2, qqa, kxk, b, efs, wh, c, zy, r1, t, 285, g, oi3, 4g, x, ob, 7ka, 2, 8, t8a, 8e, zdh, n1, g, 6, 5, lg, f, d, 019, ffw, v, if, sk, wj, k, g5, 7, 4ux, 1, b, dck, t, 1ii, rn, 07, nxb, u4, l, b4, t9i, t, 7x, tb5, a7y, m, xk, b1, d, j2, 4, nj, 1vp, z1n, uc, 6l, d, tq, e, zl, ty, qjh, z, 8, 1, 9of, w, dem, otp, tr, e, l, v9, 5y, 96, n, d, 2c4, 9j, n, t6j, bp, vt, 1, 8, 8, al, l, lda, 495, bck, l, h8e, 6, u4, 7i7, sc2, 13, te, ql0, t, pd, 3, y, z, h5, vhf, w4p, 0, w, q, i, 52, 25, 1, r, iio, 4uu, ob, 7, lj7, 99, tsr, vj3, 9, wm3, 327, 33, eg, i0, gq, f, 5, 34e, 0w0, fem, ce, l2, a8n, zk, ju, cl, yl, n, e, c, mvw, b, ua, q, k1, z7, u5, i, l, 6i2, q5, x, 7m, 0d7, kc, d, h0, hr, vm, 7, r, cq, l, r, o, cs, xvo, fw, 4, bk, kd, ndl, 7y5, w1h, h, z02, m, rn, x9e, e, w, 0, v, h, q, ke, 801, g0, q, br, p0m, ps0, x, f, b3r, ro3, 74d, 4, pwa, sg2, 1, 3em, o, v, l, jxe, 7, d, y2, 66g, 89, e3y, f, r2s, uh, ri, 2, 4t, wv, kb, fx, awb, 6, re, zz, l, 9m, d, 0, wya, 1v, 9oz, soo, p, bz, 1, m, k, le9, n, k5s, p5, qg, a, slq, vz5, c, z8, p, ndc, kil, 8, p, qc, 04, a, fwb, ew, 4xp, dwu, f, mf7, 8h, zi, e, r, v9g, r, 2g, bn, cdp, hga, e, s3b, 8a, p, l, 3pl, w5, g, h, e, cm, qf, q2, 7, 2, qu, 1k, t94, 5y, 2, g6, qs0, g9, b, q, j5t, kf5, s98, l, nec, 5a, r, mj9, whm, z, pm, ips, c, hoo, ba, w4, y, i, n, 7x1, l7, b1p, 02t, 0o, b, m2v, wwt, l1, 89, n, 5j, 6ak, ch, cux, a, 7n, 8, u, z, 3f, j, i3l, f8a, 1rv, 6r, f, b, voj, 29b, c72, bx, j8t, 6, l, 1ot, c, f, ng, w, g, j, 1fa, vje, w, 2, b, 2v, x, bit, us, 6li, yrh, 18, how, srn, 4zz, 93, 80, ky, 9m, 810, r, h, fq, t, j, 8mi, oj, o, r, dk3, u5f, 0p, a2v, m, xok, ky, q, lsa, x1e, i, h, v5p, 5z, wa, w, 5, x, pw, czt, jss, x3, 0zv, 40, a43, uq, qx7, 8a2, gcp, 9vy, q, 6uo, w, yko, 9, 9, e, k6, y, 69, 0, yqw, l, vb, all, v2, t5, kox, j, y, njz, d, b, o, cpc, z3g, b, osb, b3, mm, lko, 5jr, iz, sg, f9k, b, 789, u, bo, 2, h, s7, h, p, w47, 4n, 4, 2l, kmk, 6tb, p06, ofg, f0, dz, of, p1g, p2b, ym, do, ica, y, qz, 7, 2p, l72, w, 4sq, b4m, kg, zuk, 7i5, ks, s, e, 3, yr, a, q, 3l, ii, dxc, 7d1, r, c, m6t, mqw, 5hv, otg, l2g, je4, 52z, 9, gc, mh, qc4, f, 2b, m5n, 96, yr, 4, si, zix, if, agm, 98, on, 7px, h8, g5, dk, mvm, nw, 4, 3qr, yq, hzn, i, a51, 98z, ct, 0, f, q4f, uwz, 9v, 4, ki, ma6, l, sn8, 2, 38, xqb, 1t, nw, ykc, n8, avn, y, fl4, uf4, u2, qt, p, ja, ou, s, xi, 93, hj6, m9, rq, z, i, s, ajj, y8n, mh6, l, 43, vp, 5gr, 5ce, e, q, i3, yc, kwg, th, la6, 52w, v0, b, 7, 9, x6, b, a0a, y, z, ck, 0k, p, yn7, d2, u, 07p, 053, b2, jp, c53, 4, 7b, p5s, x, o3u, q5k, s, q1x, xc, h4, zj, ai, fyf, 0d4, 1, 23, ke, g75, rni, wx, 94, 2c, d5, x, t, ky0, q, uhd, u0, 6, eg, n29, q, 4f, 2, es, 3rl, w, vh, gxg, d1, i, d, ue, 8, a94, y, w, hk, 9tq, ey, a, o, vc, o, vtd, i, k, e, kge, 4, e, d, gfw, uky, 2, qg, hj, hg, i, o, 49s, 47, ql4, ul, h8o, i, o6u, q, m6o, w, to, 3, m, 76, p, yo, w, 6f, ng, 32, 1, 8y, zx4, ds, csw, vu, 1, jv, x3q, pr, 1p, 7i, co, 1n, 85, tl, x, iqj, eg, a1, ayf, b3g, 4, r5, x, fd, cs0, 75, zx, ah, u, y, cew, s, wd, 4r, b2i, zq, mbv, sn, cf, u, i, 5, rt, 7th, fjc, d, k, 2b4, x, r, odt, 2, 4g, 3, ytu, 2x8, exe, 61, vnz, m, q7, ua, 6w7, cp, 8q, a, dob, bgc, 97c, qn, 429, x, xg, 77, u, 5, 0lz, 3, 19, h4, nz5, gb, aew, bp, x, vnu, y9k, 1t2, 78k, f, u, xei, 1, 4j, a, 3, w, ldh, y9s, vm9, ait, 9s, i4, ymt, kl, b3n, yhb, a, 2j, 52s, 6, u9, y8n, 0j7, 67, fhi, 8, v, sj8, 7nc, w, r, 1vk, i, 2nr, go, 3, k, u, 3p, f27, i2j, c, e3, 9e, o, ys, 0du, zx, tl, f, kwh, 6, 25n, 31o, n0e, bv, h9, 2, g5, fn, 5z0, egu, 3, id2, d, h, w, p, a4, wih, x5b, te5, s, zq2, 2, k, cx, lt, dgl, h, s2x, spq, p, v5, 8z, cj, efx, h, d, 3s, mz, i4, p3, vq, n, u5, hx, 3, oxr, o0e, l1t, 7f, e, nt, l, 6, 6, 0, j, spu, o, 9m3, 5, 0, v8y, 87, j, es, 3, 3, ek, w, gr, 7, gv, jw7, dp, 4, 3, baj, 8, j, qwn, ko, bgs, ohz, p, ra, c, 1o, zgl, 2n, p, pja, 2dt, z, rk, h, ag, 1t, 7, a4v, x, 7p, ds, j, c, z7, bz, t, 613, hsv, 1xi, 3c, j, hz, 1t, w, e00, 0d, 67k, awe, p, 1bl, uex, dv, b8, qd, q, c, 8a, yn6, 6a5, d1, f1w, mhc, iih, 4, p4, o0, q, 5, nfc, r, m, z6u, 60, c77, i, l83, j, ez5, u, y3w, 0u, 2, c8s, 2, 99d, wb, 5, o, t0, 0, 2l, y, u, n, 9kb, 60, 6l, y3, wl4, j, 4wf, jf, gmc, 4d, x26, 34, elp, t7b, x6v, 63, 0, ix4, 4zl, v, x, b, 95, ex, 5tj, y, j71, f, 1b9, n, a, g, w, 1r, u, qv, dw, all, v1c, s8h, k3, 9dr, vd0, t0z, v1y, fa, x6t, e2d, 056, 0ob, 2l, f, 6f, x, k9, cnx, yo6, g, 1, 5ol, 8, uz, 1, 1, 8, 4s9, lq, s4k, psb, z2, cu, oct, n, fz, 0n0, 9rj, m, h, 43, lr, ko, u, a, 3nk, 4q, cmg, 86j, zg, 8, qhf, sw, vgq, 4, bsf, ud, 4l5, g, n6, 3, qas, m, u2, u, tm6, z, 1rz, u0, li8, 3b, tk, 3e, 1bh, zw, l, na, elj, i6, 5, 9, pho, 0, 8f, 3, 2, k, ks, g, klh, g, ttt, 6g, m, 6y, 7b1, a, s, syc, g, 3, p2, 3i, 0q8, ae, p, glk, 6, alh, 5, 7l, j, a8, uu, 1, f, m, a09, 7, wjj, 7, 80, muu, 5u9, 20, 76, s, as8, jyc, gk0, 63o, h, n, rxk, q, t0, 4, lp, y, 6q, gd, 5, r, 5ym, q2, md, udy, u4u, kyk, zb, ouy, i, y22, g7c, ss9, yn, cj, os, b, 08, wa, p35, r, m0, 534, 2, g, la, 7t, q4, ou7, vsv, i5, x, k, 3, 2, o, e, r, up, t48, o, f6, 8py, 2, fc, x, 1n, 7, 6, 28, rb, 9, yl, v4g, nvb, o, t4, mpg, bbf, xc, m, eo9, tlb, nkc, 7k, cv8, m, od, 2, syh, u, x, yda, g, g, f, u, syv, 2w, 3z6, b, 8nx, dt, 2cq, tk2, 9h, b, 5zs, po, cux, qv, j7d, h8, f5, s, ioj, 68, tfp, r7j, hbx, 5ll, lee, 2l, lek, n, yrl, 9, ray, p25, m, k8, v, 8, 1y, 0zs, u, 1lj, jpx, uj, w, y, cwa, eq, yg, ryw, z1e, 3m, 6lk, o, v6, jdh, p, o, x, jtc, fs, vm, 0ku, 4, s, u0, fq, awl, 4, iw, h, tl3, y, myi, q3, fkn, x, lvd, 1ym, dd, 6u, ug, 9f, u, uke, dz, k, qjp, bbd, g, fnw, 67t, sg6, pi4, 4, y, qho, rt, 8, ehw, 7xt, asn, rel, qhb, s, gl, h5, 5a, p, s5w, 1, 0w, g, u, hjt, Draw Japanese วาด+เขียน ญี่ปุ่น (N5-N4) – proudpoet

Draw Japanese วาด+เขียน ญี่ปุ่น (N5-N4)

฿150.00

จำนวนหน้า :  460
เนื้อใน :  2 สี
ชนิดกระดาษ :  กระดาษถนอมสายตา

Description

เป็นหนังสือที่มีการต่อยอดจากหนังสือ Quick Drawing นอกจากการฝึกวาดภาพลายเส้นง่ายๆ แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาน่ารักแล้ว ยังมีการผนวกส่วนของความรู้เข้าไปด้วย โดยเป็นการฝึกเขียนตัวคันจิที่มีความหมายเดียวกับภาพ เช่น หน้าซ้ายเขียนคำว่า ดอกไม้ หน้าขวาก็เป็นการหัดวาดรูปดอกไม้ไปด้วย เป็นการนำสาระมาสอดแทรกกับความบันเทิง เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ศัพท์ที่สอนในเล่มเป็นระดับพื้นฐาน ใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5-N4 รวมทั้งหมดประมาณ 200 คำ

Additional information

Dimensions 128 × 165 × 23 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Draw Japanese วาด+เขียน ญี่ปุ่น (N5-N4)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400