All-in-one English ภาษาอังกฤษครบ

฿135.00

จำนวนหน้า : จำนวนหน้า : 272
เนื้อใน : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Description

เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ทำมาตอบโจทย์คนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษจริงๆ จากพื้นฐานเป็นศูนย์ เพราะมีทั้งส่วนของคำศัพท์ บทสนทนาที่จำเป็น และไวยากรณ์ที่ควรรู้ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง 3 ส่วนนั้น จำเป็นต่อการจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดี ด้วยความที่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนัก ทางสำนักพิมพ์ จึงพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบ ในราคาที่แสนจะเบา 150 บาทเท่านั้น เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ทำมาตอบโจทย์คนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษจริงๆ จากพื้นฐานเป็นศูนย์ เพราะมีทั้งส่วนของคำศัพท์ บทสนทนาที่จำเป็น และไวยากรณ์ที่ควรรู้ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง 3 ส่วนนั้น จำเป็นต่อการจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดี ด้วยความที่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนัก ทางสำนักพิมพ์ จึงพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบ ในราคาที่แสนจะเบา 150 บาทเท่านั้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “All-in-one English ภาษาอังกฤษครบ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด
1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู