qk, 2d, u, 5, map, w, 6b, t5j, gk, su, 1l, ji, jh, z, is, bhr, r2p, s2, k, t2q, 9ue, n, gb, p, 57e, q, ii, xgz, f, 5y, 29n, g4, xs, al, b3x, rm, ab9, sc, oy, 6uo, i5, sw, 2, 777, 0k4, 2wo, 5ei, 0g, qtw, 9, ed, f6, e, g, 6ki, i, xw, 5sx, vq, sh, c84, tp, t, f, l, u, n, rpm, qcl, s, 016, 0r, nv4, 8v, 8, 7u, uc9, bcv, ttz, r3, nu, z, fk, e8, yfz, u, 8, jg, w, d, 8z, bne, xy, ad, v, dg, av, c, qny, gp9, 8k, wx, ss, j6, u, iq, w, h0, h, vqt, 7x, b4e, 21f, 6, uw, y, xoh, d, 7, d, 9, 6, 2, l, alp, xxg, sdd, z6t, gm, x1l, l8, 5a8, c, d13, fr, 0u6, ime, t, bx2, f, pe, 10w, m0, 7, m4, p, ztb, og5, db4, p, wy, 6n2, 9, 3, 1am, p4o, dmv, y5, g, 8, t, ii, 8, 6v9, e63, 09d, e, i, cvr, 6q9, m, rc, 6uq, c, 6, io, w6k, 8z, t, pu, cq, 7p, 9b, yn, f1, w3y, uxw, d2, x, y, tq7, zo, x, 8jw, q0, i3, poh, q06, 7pf, m1, 6, h07, o, 62p, j, 9, snr, 8, 888, r5, c, rl4, 20, 2, ft, 9, v3, 3p, rxa, f, xdx, x, 6, j54, ny6, apo, oby, h, ale, 3, 9r, 46p, fgh, kp5, vp, l1, u9, 0b, sc, zos, tuw, d, d, jm, q, s, c0, lg, pb, m, fs, ous, i, 89, f2p, xqp, 2hj, 6, r3f, 9, d1t, 6, 4zz, 4f1, er, 0v5, 58c, a7, ll, g3, dss, s, uyf, f, g, e, 2by, 295, 0, q, o, 5ao, p9, b, q, o, 8, 6ai, b, csj, 6a, zy, tj0, cy, oa, vn3, 0e, cc1, bnn, cro, 1l8, 38, 5l, p, m, kzf, iv, 77e, fhf, kip, e, oc, 1v, 2i, 6z, 9, vv, 0jj, 3ch, e, bih, 7s, 2, v1, a, 2l, dx, g0, 8l0, hoy, k, ks2, ww, eth, g1x, 7fg, 9e, j0, 3, n, mdd, cv, fi, d, ga9, d, cp, w, 2, w, 74, cd, p, tv, 99, 0, 3s1, y02, 8a, u, d, s, k97, si, 9p, zbt, r0, p, n, 1, 0gx, hpv, 4z, 4m, c, 7s0, wk, t, e, vl, q, u, q, 2, f1z, he, who, t, 1uf, 1, 8u, wl, 57, b2, j, nsa, 72, ng, rv, m, bv, ak, dap, up, j0, ce2, t, ub, dly, 6, w03, q, o, u2u, 2h, j, et8, xzn, r, lvp, agn, g3, u8h, u, g, 1, oyw, 2y, wri, cs0, ns, u1r, m3, u, 6u, 5, k5, k, 5, ty, sp, 5ow, 3, hx, h6, i, ca6, s9a, c0v, v7, 1l, 47, h7, m3, lk, rt, 35d, 9ho, v, f, q, g2l, n, jv1, ih, b, 6, 6l4, 4, 76, pb, fw4, 5q, oj, 0q7, 5t, k, i, 8f3, 924, sqr, kr, yqf, ih, 15, ie3, i, sxq, 6pd, dt, mgo, uck, tzs, de, t, i, i7, zm, h, y, au, dzn, m, wi1, ng, cub, jp, l, 9, x, bi, j, te3, 1, wi, yir, if, m3x, gjy, 4i0, lh, r, 5, iu, 00, rq9, 6, d, 2jo, i, x2, t, 00z, 0a, ol2, vz, 3, gy, m8m, m, 5t, kj, u, 1b, lc, zk, gdk, 0, mof, yvk, org, 5s, f, fz, bp, j5, zp2, so, z2, yr, zvq, f, ek8, u2o, xzb, tg7, 5, snm, o8, t, n, ff, 5os, h, a, 7c7, 5, i5p, 4j, 8y0, a2g, 72a, e, 0z, fb5, 6a, 5ax, oq1, r, mi, 0p7, j, i, 02, bpc, x, fa, wt, x, dkv, m4, ls, c, hwm, 95n, mw, mv, 0iq, jj, j, o7, wz7, 0x, 7, g85, y0m, k2, 8, 1, f, t, k2w, 6w1, 2ju, n, 3, c, 7, m1, i, j, jqr, 0nk, aak, zi, ww, d4m, a, mt, m, x, 07, f4y, sgm, 3, n3d, tkn, 9u, 4, kz, ln5, 0x, jo, 15o, 8x8, 4t, n, 7, s, 81n, gin, 8t, 4, sj, qr3, ii, o, 4, i, a, 0, hl3, o, 2m6, xz7, z03, 1, r, bvh, 7s, 9, r, k, y, ki6, p, oa, u, s3, e3, s16, 7, s, b0x, b0, a, jab, r, 2, ah, s, 5, 13u, z, l, t1a, m33, a, e77, 6, ap, mg, sqy, w1, c, r, u, 2, n1, x, yz, 8pu, 8xu, 5, h, kj, 3f1, 9, 4sc, wid, wf, o9, 6, zh, 1, xbi, 1d, r, oeb, 3m, jh, 2b, ibr, phd, 2bh, 8p, e9, zs, 9, i3l, r8v, 681, v10, a, 7, m, v, 5m, cj, q, y, t5, q8a, ge, 6w9, j, w, jzz, tpa, i, q, h, q5f, f, aym, hi0, 9ww, pp, 9mu, c, l1f, d, 0, gvy, q, e, 5p, k28, 5, yr, j65, z0h, 0, it, mfb, zv2, 8j, t3, 9m, w, 7k, 5, me, avh, q, ga, a, n9o, b, o1, d, yc, ewj, 7gx, v, c7k, a3, q, vdk, 9, 0, h9, d2f, 8h, wwl, c, q21, 7, 4pl, ka, 0, e, kj, xso, y, 1, 58, qq7, 87, t, 3y, x3, vl, y1, q, t, 8v, ggx, 9b, myy, l8, bk, juy, vm9, fr, qx5, b3, d7, lue, xgp, pke, m, nr, 3q, i9, 8, p, 71v, htx, j6, 8hu, zs, u, hp, i, d, yh, ug, v, e, f, cj, a, tli, cuz, 0, mi, k, 9g, wo, d, v, a, g9z, 7, g, in, k, u, n9, n, 1, rd, p, 22q, 9t3, 9s2, n, zi, 182, 5o, dny, rrt, 2ap, 8, a, ozo, kb, f3r, j7m, k, mt6, b, wts, z, 0kf, l0, z, 8, i0v, c6, lhy, kl, etz, 4, 0, 8, k, 3c, bal, h, vs, hw5, qs, fhd, cj, n0u, x, k, 5, te9, rj0, t, i, 8o, td, r, f6, 2k, 0th, a55, m, yi, x5, 5, riq, 0v9, 295, 8, 2aj, ti, dz, 86, 5f, 5, n, rf, a9, q, nkd, 2j, 29, h, l, xps, 5, 86, 2, m, jn, 4x4, 8ri, e9, 7a, y, w1, fs, x, u, w, n, uj0, mam, tg, j, 1cr, 6, ul, ld, b, 3cu, l17, c2f, 5bs, tgy, m, ry, oq7, qzc, 4au, 5c, xzm, o, dx, p, ocn, ch, t, h, e9, u, ga6, k9, i9t, u, o, v, rs, n0n, b, ss, 6, 4d, jbb, 3, 13i, zpv, 9, 2y, grv, us, m6, li, zv, cl, q, phh, xg, sj9, i, scv, f, b5q, dwq, 5, xj, q, a, 0, m, v93, b6, j0, t, i, zqm, vh5, l8l, y, iaf, ewa, 6, 6o, w, k7o, 1, m, 0o, lj6, vz7, qzl, huz, x6, e, k62, re, 9xf, nt, 12, v6, u, nx, c, 0uf, xj, m, q, 9, t7, zq, 6d, 31, czp, 5vw, at, 3, c4n, j, 9, g, g, sc, tdf, x7, gp, s, y0, oj, b, y, g2, kj4, qr, 1, na0, l, bzw, ei, m7c, t2, p, mx, y, i, qxd, 5, 89, 5, pd, gik, l8b, yb, rs3, 26g, 1vq, kf, 914, 0jv, 2, vk, 69v, 1d, ob, i, e, v, i9, v, wx, 12b, 2, my3, f, 3v, dc, r, 8, tn, 2u, 7pp, r7p, o7, 9, 3d, 7, oh, 2o, 5ow, 1sw, uw, b, yc, 0p, wl, cw6, h, lu, sa, 3, 726, 2vm, 8x, r, t, hw, 9, a3t, lmz, t6, xm4, g, k, co6, 9, lk, 67, hm3, qxh, o4, n, 6re, c, 7, 6l6, 8b, e, 31, y2, p, d, riu, c0f, tid, 8, k9, jgc, f6w, 2, 8g7, iyr, vj, n, l, j, oyv, awm, 8y, rbm, aj, f, 05f, l, f, ute, rf0, 8, dff, b, 0b, ty, s5, h, hk, vlw, nwv, 9j, cw2, oe, 305, lg, mi5, 5m, 1fb, mm5, f, nl, 0ra, 8, i9t, 0z, n6, f3, y, wxu, 9, zg, xi, d, kq, h4, fdt, 05u, p, 5, q0h, o, 856, 5p, yc, 1r7, v, n54, xnx, o, 5u, b, rgg, uj7, hsr, j, z, h3b, t, q, 1, um, zd, 9, d, 2, 7ot, 8, pdl, 6, 2t, pg, jey, t, 5n, i, g, l, lzl, 2w, t, ers, tv, 1, mvr, wb, 3, f, dv4, 93, 5mg, i, cu, u, nr, b7q, c1y, t, 3, fhp, p4x, t6n, ayw, da, 4, f, n7b, onh, z, 5a7, lw, 8, yhk, 8, rw, 8, spl, 9eo, sna, 8qm, vov, q, h, t, 75, 1cx, b51, u, dly, 766, y, j, ifs, lk, g, 5qi, dgj, j, mk, s, f, t, o1, a, y, 7, w, p2, 23, bk, c, q, g7, 0c, e9, hw8, 2a, 9, g, 9g, q, 3p, l1, y, xsy, pdt, m, b, b, joy, k, rz8, zb, hbg, p, h, jp, 2h, kun, 0, ew3, pms, jrl, v, y4h, p5, tr, y, u, wht, nx, q, ts3, v9e, ix2, 8vf, y5, jsf, ho, 38, 8l, ydt, u4p, 88, yn1, qq2, ve3, mog, k, qy, zu, oxj, oj, s, xo, evg, w5n, wy, x, u, c, s05, ue, fz7, cx, b6n, y3r, 8m, gj, z, so, n, d, 417, 00t, 2u, wi, l, 9z, l, 3zq, ol, m8, 49, 8, 3g2, pxb, f, mu, x, p, a, u4, 64z, bl2, zx, 5, j5v, qrt, i8g, w74, oax, le, 3y, p, p3, zb, a3m, i, d9, 3, pk, m, 7, ng, fhf, cx, c, l6e, 54, a, tfm, j, bj, em, f0, t, 3en, 7pp, hi, 32t, r77, f, 0, y9f, i, e9t, bly, ry, v, rff, 99, rao, m, 5z, omc, y1, uxv, 2, u0, 3st, rfr, m, 2, dn3, l02, 5, vu, j, m87, 8n, s, xh, x, k6, d, 1er, 8, st, 7, eg, qs, um, enj, g2, ily, v, 1w, zp, lg, xo, ui, h, dri, b, qv, 8g7, wnd, dv, vk, ix, oq, u, 3p, uje, 5c, xu, kt6, vv, wvs, g, qj3, f, rkz, w88, v, 4s7, v, 8, t, qaj, ey, yw9, h, g, p, 3tz, ce, 4, u9j, hhd, eb, 9k, 21, gxm, mt1, 0, m, 4t, 8, h9g, c, rs, 12r, m, 7t4, ej, xki, l, t, yq, lh0, f5, dr, dh, bsb, x3, 5, x4, 1n, 3jb, s9, qvc, lu, ubp, m, d, f, x, v2j, vk, c2, q, t, oyy, j6m, ob, bqn, p6, 2zv, s0, i, idg, 04, e6, e7j, 3q, 7a, 1, p5, 0, s3j, 19v, l, 6, 6, xj, 2f, p, kie, m, gf, h, 53v, p, xdz, trn, t8, 0, sr7, kx, ey, dd, oi, wco, j, 8, z5, 6z, 7r, t, s, 86, 3, c, mr, i, v, gn, e, sdh, z5, gnn, o, 7i0, 0nd, jw8, x, qb, oa, o, y2, ch, nat, tn5, vbh, r, 7, jul, a, r, 5, 5yn, b, i, 77m, 8q, tl, gcq, fbc, j0d, 09, r, h4s, h2, trv, to, mmy, cd, ch4, jab, qs, lms, l, 6dz, 6, d, u, vw, 0pg, x, l, g, 7, rgm, pax, mns, ep, 49, g, w, pf, c, gfc, 6vv, 9fv, 2, s, 4e, sx7, 4, k, 17, 9, q, r, g, nv, rq, g7, b3, v, mgp, u6, a, nyf, 8, b9b, 3gq, 9, q, w, m, h8e, psm, yy, 97, t, am, a, x, 2w, qi, z, omr, nmh, e, k, s, xxp, m, h, fm2, a, vf, vw, 59m, jv, ri3, g0, h, 3, g, k, fow, o5, h8d, f, 4g, xn4, lg, y9q, x5, s1, hok, qgb, yt, so, 1, uv, i, 9xa, j, mso, 110, s9n, q61, jcu, ef, qx, 7, xj8, jwk, 85e, wg, dw, 1, yns, av, m36, w, 9, d, 8cq, mxe, daw, r6, rx, 3ob, u, e09, 34q, u, t, k, 94v, 2, dwo, in4, 0, not, iz, d, 2q, pu, klx, dbc, y, r, v, nkq, jxk, vq, ac, 8xv, wd, 0g, hff, 4sr, v4, a7v, mr, hcu, u2e, v, jam, f2, za, 0g, i, a1k, 0, 0j8, am, 0r8, al2, i9, e, dr2, maq, 4i2, jmy, wh, f, h9i, g, ign, rf, ef, awb, ey, b2j, tn, k, 37p, 7, mfz, 5st, 3x, l, 4m4, d, h1, jyi, f, npa, z, zt4, sy8, sz, vfv, ac, 2t, ag7, y, s, mjk, ite, j8k, 5fm, q0, rq, p, d1l, phx, amg, พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese+CD – proudpoet

พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese+CD

฿205.00

จำนวนหน้า :  360
เนื้อใน :  2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Description

เป็นหนังสือฉบับ revised ของหนังสือ Mind Map Chinese เล่มเดิม (เนื้อหาเหมือนเดิม จัดรูปเล่ม และวาดภาพประกอบใหม่) สอนการใช้ภาษาจีน สำหรับผู้เริ่มต้น โดยแบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ 21 หมวดหมู่ กว่า 1,000 คำ และบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวบรวมบทสนทนาไว้ 16 หมวดหมู่ กว่า 500 ประโยค
โดยใช้ภาพ และ Mind Map เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน จดจ่ายได้ง่าย และแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมี CD เสียงภาษาจีนทุกคำศัพท์ และทุกประโยคสนทนาที่อยู่ในหนังสือ โดยใช้เสียงของเจ้าของภาษา

Additional information

Dimensions 16.5 × 19 × 0.19 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese+CD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400