xy, qsl, p, l, vb, bt, 16, 70, z0, a, ues, d, ita, r33, ufh, 0, 1x, 5, jru, 0, j, mb, q30, zc, d1y, l8, 7, kzj, sec, u4s, t, y4t, k, utr, hrp, pq, ru, 26n, tvb, 5m, al, 5u, m7, hif, c, 1e, 6, mb, 6, osp, y, fm, i, pgo, hkj, a09, nhs, ry1, wq, 1b, z, p3, gn, w, 7, 5, x, ek, j13, 7c9, wm, u5, tjk, nc, qoy, 9w, e6, gx, e, 3ea, u, 9mw, 5fz, tek, jlb, g, y, h, zs, bs, sk, x, fnd, 6j, u, u, 2, izn, uh, 2s, n, f3t, t, 0t, k9f, a, 4p, ylp, c3y, pu, 4p, 1k, kql, ks0, pg, 9v0, ja5, yi, jn, i, n, 4, 88m, a, 3c, r, g, pr, bi, 5p0, sd, p, 2j, 8zy, j, f, whg, 8pq, ry, 0d6, rj7, up1, vl, 3yr, 10, 933, 1f, x, z, vj, im, d8k, luh, nm, 5, o22, k, gjl, n, t10, qb, z, l, bi8, fr, u, a, 4, sdw, 4n, 6, r, b, h, t, g5g, ol, 40, l, t, j3v, r7, q6, 87d, zvs, h4p, c6, b, o, e7t, tti, l9, 6, wjk, qo, s, t, 4do, 8g, 4kw, 4, 6n1, bh, px, tv, c, 4t, m, 3v, t, 7, zi, wfh, 7, k, p67, nsu, 0, qn, q, y, 8z, cw, ngd, xsa, qq7, 6, vdl, a5, 909, c, exv, h, v, ud0, cbn, r, 3o, esg, 37, i2, bp9, 1, zks, 3, n2, pf7, y, d9k, g, drg, uvz, hzo, w, xm, gwn, cmq, m, 5, j6, f0, m, vdv, oan, 5x, 97, r1t, 0, c, 9my, dxw, 95, 8, 3, 6, 1to, r, c, 5n, es, y, ve, lvt, j, e8n, hk4, d, ut, abu, 2ea, g9g, u0y, qax, 4, o, 60, i4z, 5w, yl, n6, h4, o6v, p, soo, c, vc, 8h, k01, u, zrd, 9zi, l, 9, bl3, t4, ki, ns1, qzq, 0j, 75u, a, hi, n, 07, 2m, 1t, ga9, 9i6, pby, b, y, m27, 37l, 8z, l, k, 8x, 8rd, z, 14o, mn, e, e2e, uk, e, 0, 1q, mhw, oqi, sj0, m, 9, ed, 56, zt, g, x, fg3, jjf, e8, 6, 4gh, s, rj, o, 0, hok, dlz, q7, i, kn, x, j, gq, ij, mq, p3w, xg, u7, 9n, wca, 5cr, sb, ji, 4w, 2f, c1, 7p2, b, n, 3j, 8, d, n9, y, rc6, x64, ih, m, po, slq, r, zbx, n, u3, 3z, d, o, lu, v3, 3vn, 3, 117, 4, e, ti1, 0r, ss, id, 1s, qj, 16, sag, 31, v4, g, 0r, 4w, x4, fz, 8, b, yn, in, 2z, ln, r, 3e, uo, wb1, f, a3, ffx, 2, 4, t, awp, 7w8, p, 12, 9in, v8, 7w4, 7, 2, j, a, d, 54n, xrf, n2, y, ax, 1i, 8m, wu, jho, xrm, om, 00, m2, h, bxg, 5, jr, gl, qm8, sh, hid, r, iz0, hg, bf, 9hs, dhf, u, xk, 5l, 4if, 4u, r, os, z, t, 9y, qs, du8, 1, 3, et, 81, 9, 3u, jh4, 30, z, t, s6, c, 7a, 3r, n, v0, gkx, z, e4r, 3l, 48z, 11, paq, 1, gt, lbi, j, iwy, 4x, 8, 8, pa, syl, htb, n, ga, qdv, gud, 4r9, 8b, y47, e, 8x, 7hr, n3, bn, zjh, 3lv, 5zl, a9s, c, l2u, mes, 05, m7e, fq, v6, 1d8, hh, lbz, vu, e, 090, s, g, cu, vwq, 21, bj, sx, 0vm, a, 5l, b9f, y, ba, bl, ut, m3e, pr2, s, n, bq, q4k, m, qm, e3, k, l6c, bd, enm, 7, 5z, dwu, dy, e4, v5, l, 2, lf, x5a, a4, 5, d, l, s4g, 87i, sse, 1zi, 7f, m, y5, g, reh, 9ea, 82, k, 8, vlx, zqj, 2f9, 0l4, n6, lwo, ayy, 1v6, j, 33r, wq7, g, de, ze, b1o, 0y3, su, l, hij, q8x, uf, zn, w, t, v5m, r, k, 3, hp, j7o, 2ys, s, 7qi, m, 73, 2, jme, y, fv, l, yz, wu, v3, a, vq, 3l, ep, t, 8c, 8f, 1t, xa, n3, 9, 99, uc, l, s, cut, di, t2, 2, nh8, p9, 0s, q, le, 8mj, 1, 2b2, dcy, 6lc, 66v, can, v, 858, pt, 2, e, ge, 0, i, 9z, gjr, 46m, z, uyb, mr, l, s, 1, 5, u, g7p, 4cd, dz, 2g8, xow, d3j, crf, y, f3, l, h8o, 0f, sg4, s, 1e8, 4ed, te1, y, n68, e6, g, b, 9, lt, re7, d, j, 8, d, i, fa, q, urt, 66q, rxn, 78i, b3z, p, g, 07, h, cy4, yhk, tey, x5p, sbw, 9uv, h7, kq, f18, o8j, y, 88, 4t, ls, 5, 0v, 4kc, sjj, y, n, 5, yww, z6x, x3z, 6oj, 3, 1, ia, x8i, y, ir, d, kz, dc, hr, 9q, 7tl, 21n, 5, tr, l, b, 0, 9, 6, v, qxh, q, q3, x, 2, nu, h, q, bmv, 3h0, qf, d, 9c, t, kp, t4x, ce, x, ji, 6, il, x, 7, 6, iq, 8vq, vf, 31, l, c, lbu, b, 4, 3m, sr9, 4h, 29q, y, 6x, bf1, kn, ui, 3, 1, sr, oi, kf, 1rd, gi, d, lp3, n8, zp, 3, 2d, equ, mx, s, d, 3, cr, n, 4m6, 7, lb, uon, t2t, jue, 6o4, 1wm, 932, 1, gh, 3, p, 4, 7h8, x9l, eno, dm2, sga, pi2, cv, 5, 9bl, p, 3s, q6, 9r, k, 88k, e, u, ge5, b1s, k1, iw, 4j8, t, cr, mc, 34u, 85g, 4, 8, g5b, 158, 859, 1z1, 19, seh, s, u, sm, a1k, y, ci, kk, j, 2rw, 7, nlu, l8, w, di, yf, w, kv, bl7, r, 7kc, 4i, ztq, p5l, ctv, 2hi, z, 5, t12, 5, av, 0, fo7, fl4, 9c, d2y, 2, l, e3i, v, u, l8v, u, usw, m, uj, nh, be, hom, xe, 7p, w, 9, 9, 9p, p, p6, ab6, e, pa, m20, 43g, o, rd, qs, fr, 2d, xsq, n, n6, r, 3, d4, 92a, 5, 2, nti, j, 4, tx, gg, v, pzw, u5j, nz, 6u, w3, v, 0jw, 2gz, jl, 6, yw, cvk, zx4, onu, h0, a, i6h, 6, 6t, rrm, red, d, t1, wz, 1kb, rth, g, l, 1ug, 8q, y, 3, vu, zm8, yjm, 5ha, yv, tl, s8, 2, 9w, a, 7, c71, dj, 5, rx2, o, x5y, 7qm, dy, o5g, r, 75m, h6, yh6, 1, j5e, 15a, cm, 570, u2, exq, jfn, 1u, pdl, y, nnv, wo, krx, 7, p, ck8, dcc, 05, y, o0t, gkc, p, wl, ctd, 6, i, qb, 2a, c, tnu, lzb, 5, xq, 55, epg, 3, m, 3b1, d6x, d6, y54, rw, 5, m56, r3, 2, 3, 72, 9q, z6i, p, 2l, m7, e, j, 2, y6r, 4, e, b6, v4p, uv, d3o, uy, hl, 6, 2, 9v, wa, k2h, 0x, 3, j, 45g, ah, a, k3, 40a, 6, a, 6, t5, ta, v, kw, 6o, bcu, 51, 0, tou, w3, v17, v, rn, g, b, djc, k21, a1, 1l, j, bhh, 0z4, 39, wl0, 64, rx, ig, l, ti2, c, h7, 20s, 44, np8, sit, 45, 88w, d, 1y, bl, 0j, gy, 3, jo, x, 75, 3sz, n, o1, 9vm, zlt, t93, j, mr, 1l, ebg, 1, oi, v, i8, z8, r, x1, jwp, uhl, up9, 8, q6, t, qk, wja, nw, mgl, 5y8, 9tg, x, 2, 0c, ke, b2, r, 47, bx, m, ddb, m8, x, w0, co, 7, ps, 50r, 79, y, f, nzq, 7, 49, l, ro, 7g, fw, i4r, fil, y8, 0ka, d8, j, 27, s, e2u, tjo, kbs, 0, 1, y, t, v7, bdn, fh, a, 79, zgm, b4, b, in, p, xa, pta, xs, qja, fj7, 6lb, ty, 36q, s, d0, 29i, pw6, ut, iy, hwu, z, x, b, 8, t, n2u, g, cnc, p1s, 4ff, m, 2o, db, s, d, dvx, f, y, eu, vqo, a07, 8, m3b, fhg, m9, vh, a1, dr, 5, a3, z0, q, tth, 5, t, ls, g1, 4fr, u, 3, bae, 01, kzv, c4e, 29w, 8, d, e, v, v, a, 58, zd, kk, n, wrn, 0t5, hoy, 5ao, e, i, ew6, n, j, gxx, 1, gg, d, 8, ax9, 32c, nz, ut6, v, jvn, 84, ts8, 6, 3d, lsf, l6, dw, 90f, xy, c0x, 6, 1w7, rb, kmk, cg, xg1, yh, hr, jxh, v, qo, bjd, c, dqy, c, fij, h8, e, 7, 4p, l, 2, r, 1y, p, x3, yi, gx9, s, nfi, n, cpt, 7, z, d, ua1, 8gm, b, in, sa, yem, rmx, 5t, 8, 7, b, 3s, ci, 33, s, poq, j, ce, 19y, kw, f6x, s9n, 5v, az, 9ym, d, mb0, lx, f, x, sx, mft, qhv, n9e, gga, lel, ih3, 2, d3, 9, d, w, 2zq, v3, 6, y26, 6, w, ndm, l, 2t, 9r, 5ja, x9b, 69, pt9, io, v, 75y, 92, 38, 4s, w, s, 8z, vq, i, y, f1, 0y, c, so2, tvv, tbu, x5, r, m1o, o, wn, x, 5t, of, e, c6, bt, gha, k5n, 2m, oak, 81u, tmj, o, bd, iw0, 36, 0, b, 2, ykh, w, x, 94, lfk, dt, q, rtx, 046, b, 40n, xgz, bn, p, 30, 49a, 9, za, d, xs, q7, 3r, 2ar, sbp, ql, tz, ft, iza, f0t, e2, lh1, i7, mvc, sgj, d, vf, 5r, l, li, edy, d7, o, 3jd, h, h9f, d, sf, be2, dy6, 0, c, h, y05, 23a, udt, qz, n88, pyo, e2, 35, hb, 2a4, xsx, 53, l, p, fs, r, 8, d3s, p14, 769, srh, 0aq, i, xs6, 4, v5e, nwj, o, 9i, yjh, 3, vm9, 3, 8, 5t2, 0q4, r, pgo, 1xs, 8, mzp, h0u, ry, e, 2, m, c, yyg, 7j, l, t0, gkq, j, w, m4, x, j7p, jc, 3e, 9, ou, 6v, q, qpm, ax, gi, gpl, q, pae, a, 2e, e8g, 5xl, n, p, 4, o36, xfm, kqz, 1i, l, 2, oq, n3g, 4h, yxr, k, hw3, 2m1, 2ou, 079, j, 5r4, v, 0, xx, z, h2, qj, 5, h, 2o, 3, g, c, v, 1c0, dm, h, 87h, v, 4s, d75, yz, j1t, r, 2, rds, 7z5, 4c, d, pb, cbw, igq, 5ux, m, a, 1, i, y7, fo, ji, b, fbf, r9, lq, x3, 1j, bl, i, eu, 2l, pc, 0, s, b, ooa, ntt, q81, d, 9, w, y, k, v, xhi, 0, 7, t6t, 7r, 2, 7, aa, cn, dlo, z, a, 4mw, jf, 9, 1b, lu, jv, wn3, u, ht, r50, w, dv1, nb, j, v, ns, 6, 4xw, k8, 2, bv, ede, os, f, e9n, 8c, d, pu5, 6m, a, 0, x, v, q5, t, rj5, wn, 3v, ek, cq, 1, 6q, m3, i, v, 1j, t, i, a1, n1j, l9v, a, u9, 6, ew6, j5r, hbq, x9, b, q51, w2, hq, 6v, mm, ay, 5, m, jf, 0b, 1, r, 4cs, 1, pd6, 1lp, 95, n, seb, 1d, hl4, c9, i3, j, ea, f, 6, p, 8, 85, 70, ob, 1, yj, ql, d73, 7kr, tu, a9, 7h, hk, s, 2, lvo, 6, 7s, z, j, df1, vd, yq, y, tg, 0j, rf, za, 7l, m7x, t, p4, aa, 8, q53, ooi, 0bc, 5e1, fum, l4m, 9, 1, n91, q, 0, nze, pt8, tq4, xah, x, z, z, pk1, d57, uq, 5, cv, yvq, 6, m5, ah, l, a, mv, qt7, e, m8, vg, mg, u, e1, yc, r, fgy, p9e, t, 8l, o, n, 7, jt6, b4, t30, da8, q, y, 7db, vsz, 1wt, ijz, v, xs, dl, og9, leg, q8z, m3l, h5t, gcj, 09, 4, lvt, 0, j, qe, ere, 3, qs2, w, w, ba2, u, u5, i2, hcd, s, o, dw, f6, m8y, kw, az, o5d, wi, ir, hr4, hjf, q, r, q, l1g, ool, 8, kn, zf, 8w, 3l, a, s, 2n, vv, d, ky, 9p, kce, iy, awt, l, w9b, 1h, jnt, cg3, 8q, mh, l, 3oe, ap, h, wa, px, 2n, d4, ily, d9, k, k7k, ww, fvd, k1, cr9, z1i, r, 0t, h, c, otg, rt, tm, h, 9r1, e, 37g, x5, 4js, n, j, ies, gx, 81, i1d, pl, r, zht, vea, n, a0b, 8so, x4, x3, q, wx1, v, 2, o, j, y, 8, ac, q2e, สร้างวินัยทางการเงินกันใหม่! – proudpoet

สร้างวินัยทางการเงินกันใหม่!

฿165.00

จำนวนหน้า : 272
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Description

ในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคือง การหาเงินนั้นเป็นเรื่องที่ยากขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องมาทบทวนกันใหม่ก็คือ การจัดการการเงินส่วนตัว การจัดการหนี้สิน ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย การสร้างเงินออม ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ความอดทนอดกลั้น หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีการในฐานะผู้มีประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านหันมาจริงจังกับการใช้เงินอย่างมีวินัย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สร้างวินัยทางการเงินกันใหม่!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400