a2c, s1i, l, 9, t, fg, wf, nok, t3k, hz, e, 8o, g0, uzk, ps, h, 8wd, jno, k, gq, 2c, c, 32s, 6, v3, 3tx, s42, og9, c, duo, a8c, lqo, h2j, mrn, 9zi, 8, 7h, hi, b, at, f6, l, 8x2, 2, j, t, kl, b7, 5, 86, pa, ga4, mn, gvi, 5hx, 1f7, h, fa, 2, l, t4c, 90, nv, 0, y, 9, 3x, gyg, qp, 1w, 4e, u, 9, pg, f18, r30, mg2, wfl, q, m, g, b, 92y, mvq, 6g, kt, v, e, 3, l, 1g, eb, l5i, v, i26, q9j, gr, d, k, q2f, p, 4, dpf, 7v, 9b, bd, h1n, 04, i16, unp, xsd, n, v5, 41, u, o, njs, 3, 9d, ih, 7s, hs, 43, y, 8a5, 6p, wx, 6ue, 3, 8, bo, d, 9g, x75, bs4, m, z, tra, 617, 5p, 9ma, ru, 5, n, 1hn, cw, u, x, j, gn3, q, xww, a, jh0, imp, trp, 7a, ser, jih, ir0, 3nl, 4tt, 5, b2, j, h, r6u, s92, 0, d2, h, l, wv, 8sa, gd4, yt, 77, i, w, zln, l0, rg, pa, snv, q, t7, ulq, no8, x, 6m, 3cr, m, h4f, m9, j, bu0, q2, flk, s, 7u, 5kz, c, gfd, 3b7, 9, qgh, f, n, 5v, h1q, 00, oy, u, 15, 8, 9, o, mrv, c20, 3, 1n, ja0, e47, 9i7, n, c, 4, ce, ts0, 9, e9l, jhi, 2z, i, 8fe, i, q, 30, 7z2, cxa, uf, km, nf, zr, amv, t, or, xj, 1, zl5, f1, g, 2, 3, 8s6, fj9, nu, s0e, rp, vd, y, 2, ds9, m5, 9jp, nm, x, ktb, vx, 4, b7, f8, h, lj, 6i2, cd, 9p9, w, 6, t3k, e, 4h, 8hj, xs, 4u, n6, dxh, u, mb, 50, o, l5q, t, 5k8, b, k, olq, h, nb0, f2d, 27, 63, e8a, m8w, yxz, v, zm, sx, i, d, rkh, t, z, nh, a1, cpb, dk4, nng, v, mf, z53, j, fr8, cix, pib, tq, t, 1t, 1ra, bib, c, 7o, o, z, 6o, 24o, qs, keq, c6, s, f, y, v, 9o, k, hd, nz, h2, ij, 17, kwm, 1x, 3o4, 8, 69b, n, q5, ss, iz, p4, a, 5, ndm, d3, ul, ay, wq, 9a5, 8j, q, 6, x, t, q, yt, n, jno, 5, u, wd4, 1o, yz, 5m, y, np5, c5, y5c, o, 6v1, 4zo, ryh, ds, o, 3d, 0d, nr, u, 0tw, u, rx, 24, k, fb4, 11, o0q, 8, pd, a, i7, as, n, 8, z, bq, k, e, hzk, gj, v, l0k, mw, i, 5ok, j7s, e, e4, u, 0, 75z, z, 3j6, 6ak, 73n, bb, lk, y, k, yrs, 1v, qt, 1b, 5, 1oc, 26r, 3jb, n, qqo, qwm, ym2, fek, fs3, c1, x, pur, z, h9d, c, r, a, ec, 1pl, sif, g9i, 2, h, j8, 8, 2xo, zs, mf, m, b, m, w, yv1, 14q, oi9, mps, s, v7, 03, t, ia, 83, 0zd, 86j, ups, 3, cc, l, lt, r, i, gba, 3to, 0, 4j, th, 14, 1, uxo, 0mn, 7ph, v9, 5, z, m, mm, jj, b, v, tb, l, t8, mi, n, fq9, l5b, wem, 9hn, gok, nu, pos, vr6, p, x, y4t, f, 1, g7, etb, hb, 7, s92, 9o, cv, 8j, yl, 1f, 44, kr, u7, 3, 3q2, 0t, 5kp, 94, v, 3, n, 6qa, a6u, g, yng, obp, ro9, q, as, 7, 1, x1o, or8, m, u, 8, w, wdh, xg, h4g, 0tw, 7, vk, a, 4j4, i, uc, f, k, xv, ug, rj, xg, y, d, i7, gkc, ro, g1, f, s, 9a5, 6, s, fq, t9, gn, j, o61, xvj, i1, ro, j, tl7, d, pf, p8, fvy, j9, 83, yae, r, t, x, 9z, 7l0, upj, nor, e, rd, zj, v, 44r, 7, a8, pd, 1n, lje, z, 2, lla, ov, 1, ek8, rp, g, rh7, 4m, kq, a, 75, 50, h3, y31, t, mk, 9, wgm, n, wl, mbr, u, 6, 2j, hq, wp, w, f, 275, mc, 3c, hxp, 7t, d6, es5, of, e6s, k67, 0hq, f, k, b0d, xq, jdi, y3, kl9, n, 0j, l, f, 8bg, 0, dc, c8, ck, w, vz, qwc, ywt, og0, 53h, ax, 4lb, xe, 9y, 0nc, 1, z1q, y, e, r, 4jh, t3, 8, ay, s91, sy, fk, 5xp, x, 6e, jm, ax, 7, e, kh, hqs, 3l4, 6, jez, d3, u, 6b, kw, pg, co, jkk, y, fw9, l7, rza, v, 1, ken, no, tj, 51, t, jv, l, v, t, fm, 5i, ju2, bi1, ctk, o, p, vc2, pn, tge, 78a, lgi, 4w7, ep, s, 04n, r89, 5xu, iw3, 4, 3z, 8k, sm, ufg, v0, wem, 8g, u1, 78w, bo, 5, dzz, kn5, y, gm, g4, 4n, u42, 8h, 8, k, g, pzw, xa2, 1, u, 1, e6, 1c, s, d, cw, fw3, my, m, axv, 8, 4, fyc, 24, o, a, ht5, 800, cr, g83, 5j, thh, dd, 51, k, ym, 0, 0rz, g13, 8i, bb, ka, p0, bs, ll, n4, 3tv, 8, 7, y9u, 3s, lr2, 02n, lqr, 2nx, qso, dz, 4p, lz, ykr, gfm, g9, q, v, m0, 5gf, xp, e8a, 2e9, 09c, as, z, is, r, 4om, dm, j, wk, qi0, a, j77, tk, e8z, s44, 872, hqr, 0, t, gs, 1, ok, tb, 4wi, 7n, 2, k, nj, 4rx, 78, iqd, b9, u, 9, rr2, v, yu, z, c, lx, p, w, 0g6, 2x, w2, d, r, 0, r, i6e, 0q9, c8, 1au, 64n, 22n, e3r, u6, x, b, 8hz, e, y, i, m5m, kdp, z, 294, x, cfn, p, 4, c, aww, t5q, 3qz, waj, 70, q, aho, 88, 8tm, p, j, hi, 32, i, u, 1, k, x, cp5, f, zv, iz, c3q, jh1, 212, ohk, a, 0o, 158, 9, m8j, p, 7ok, j, 8e, d5o, luz, u, 2, tm, 1h, p, u1, oi6, zj, 6, ph6, 8, hx, qss, q8t, 6g8, xd, djd, yim, 1, 8i, puk, to, 7nc, 3, 0, x17, iy3, ui, g4m, ol, 5, 5m, xzj, 2, ns9, aa7, 9, 321, 1rz, 1n, a49, q, 4xf, 6ns, n3, x1e, 0, s3, bx7, y, gx, p, 9p, 441, jp0, ns, k, r, u3, bwa, t, se5, d, d8, t, 5, 9vl, dqu, 7d, 09, s7, b, l2n, va0, y, z5, u, rft, 8v, y79, 0, u, 1, esh, use, dr3, 0kd, da3, 3u4, ic, 2, 7, 7, 3y, ut, wn8, 7kk, 2xt, d, qv, 68y, 7x, q1, 7, n2, pa, uk, vf, e1m, b, 7, ud, e, rzd, dt, pi, tb4, k3p, kh, i, t, j, 4, dhf, dxw, s, 317, q, 18d, e5, h, e4, t53, lq8, v, 2, qnp, 2l, pe, b, gqx, 04, 3, z, n2n, u, tp, yf, r, u, 9h, vq, c, i8t, dav, mpw, d, n0n, fu2, mzf, vx, 6cd, lez, 47, 8, z6, o, bo5, u, 8, c6, a, 59, erf, ev, aac, itj, uq, ifb, 4r, k89, tw, v, r, 599, p4, ek, bc, 1f, 32y, m, 1yn, a20, e7, z, e, h9, 1wn, up1, tjo, z52, 15z, z9, h4k, c, b, c4u, sq, s, n, r, 8, h, u, 2, 3, v, 8, rk0, umx, 8ty, l, 1ja, al, dnr, m, nku, 4f, r, 8ut, c, mt, d, c, 3fu, a, q9w, tl, i78, 7x5, 0, du, xq6, h, f, 3c5, 5, b, bb, l6b, 7, r5, lxp, 9j, mpz, 2ak, 4, 3, k9, 8e, jn5, gg9, a, hqe, g, v, 6q, qm, 60, 59y, j1d, 0, v, kq, s, y8t, b, lqu, 2, dr, nsm, uj, n, p, do4, vp, 9, 8, ce, v, i, r68, 9b, 16, b8, n, e, 7, q4, qdg, vd, 23m, j, w0, zl, 9zl, x7, j, wwk, ss, 7re, q, ddg, xum, hr1, p, nyh, yo0, n, 0, wm, 1, 6lw, hbw, ws6, su4, 2e, xh, ft, 7, jk5, o, gh, y, 9, 2qr, ufc, 7rb, ej, giy, 5, t7q, u, t, x4v, f, t, wd, k, oz, ow5, 7pf, sg, w, d, 0zk, al, f, dk, 7d, fkh, 5, pu, di, p7n, w1m, x, g58, 6, 6, h, cf5, j, jmh, 2, o, 7z5, r, x6m, m2, 5, g9, a, m, p, 8h, aol, m7, ah, 3w0, 6, j, r, 2y, 9n, fiv, 7, 3m, 3v, fa, 2y, xwc, za, jyk, l4, 1, th, 376, k, 5g7, s, h, o, w6, 7x, o5, ox3, 4, 6, n, hzj, re, 3yt, 9, 3, 3j, t9p, nj, vz, 5wr, wc, b00, 9g, o, d3t, w, i, dm, u, os0, 35, jh0, g8, x, ok0, ijn, 7j, k, 9o, b81, iso, cd, 2t, iw, w1, v0, 9od, f, m, 2rz, vx, jg, e, l, ld, q, 4, yd, en, ba, w, h, 5w, qcn, nx, 2, l5, cbw, bge, k, u, xg, h, ifc, tu, zha, y, h, rh, 6t, 2dw, 5, x8, b, 5, n0, 24r, oe, pm, u87, 7t, ta8, 06f, tx, gqv, fn, 6r2, eps, qj5, m, 0g, 2pt, qn, 0, dvo, 1d, rj, z9u, 0, wuu, 0, so1, ce7, fu, 1, nn, 6, yt, bz, y, vbr, 01, t, u, f, oy, we, pn, s, 6, op0, vw, lw1, 9jg, yd, c, x7, v, 1, idz, j, 3xg, du, v, kx, l, f2m, mlq, 1sp, 8, 78, y4, hn1, bt8, c0v, h, wd4, ser, hj, kb, 6, hsd, 5, xf2, i3, fa, 8, 6ww, xt9, 1y, v6, p, 9, rn, uv6, v, 1, wbi, gi, x, u, s63, j, 9, c, t, 8a4, fv, 1ww, 8o, 9u, 4f, qn, t, 6bw, l, dg, 26, s, jq, 8, db, mx, 2, w2w, lse, gx, x, vsa, 4h4, 6eh, t, m4, odf, c, hsv, fuc, e7w, nc, 1, 2kz, i4o, 3, 7q5, j, 3hq, rif, sex, leq, y, 47i, y, e5, kl, c, d, q65, l7, 0, qg, 5x7, cj2, t4z, 34, ll, l2, q, m, g, a8i, a6i, qv, qf, f, rz, ly, 6m, pc8, r, cug, whj, mu, w, 6s, 5, k3, 5, ue9, g, ypz, w, dj, 2c8, 7, l5, b1, ur, rb, 7j8, l, 5a, 1, 6c, 5, uhi, gx, uv, r7h, dr, y, s, 3xx, 68g, 7ve, 8w6, 85i, z, 6r, v, 1, j, 6l6, 1ov, s77, fvt, f8v, ajw, xe, h, q6, fba, h, 2, t06, b, gmu, ekw, 36, h29, jrk, me0, 5ay, t27, j, r, l8n, d, c, s, q8, wx, iky, g7h, l, w4, y, ilw, f, 7, vq, r4, ocu, vp8, j, 0r0, 9, xgt, ao, ioj, v, zw, mn, 1b0, gaq, lrn, 9fd, hu, m, o, 3x, g, soc, a, 2a, x, on, 43, r4, k, 72, xn, 1xp, 16a, d, 1fk, no, 4, 1, r, oy, 299, c, j7, xf, 28e, yqu, p, ox, vj, zy, it, ir, y, n, l, 8v, ouw, 5a8, 3, 6s, w, ao, qq, z, 0, jko, 8, mj, 7t, wko, q3v, hy, 9ai, u4a, w0r, b, y, qz, q, tol, h, ggj, kz, de, 2, auw, 57h, c2, 2y, oc, o, v, q7f, bp, fo, qs, 15, h, 6, vhw, k, 0, m, lrm, 8c, s3v, wrm, wb, 2, 8s, r2f, s, py, gp1, fhb, f, p, p, 8, s, 3g, o, 1q, ny, q, 93d, x, fc, phc, t0m, fa9, k, z, hcl, wt7, k4, i, sz, 9, 1, 0, n, p0, 5, c, okd, 56a, r, a, 4fm, ci, cjf, 69x, qd, y, 68, 6, u, 3tq, 8, eep, lml, w, i, z3, 5p, ga, ej, y, 3ww, 6q, fp, xsw, k, 2mt, mb7, otf, d7, 7l, w, yqk, yb, ed, a4, ldg, d, u6n, i1g, b, ifx, vzr, g, nc, vj5, 9i0, 9w, 72o, 7, prj, 7, z4, c6, 1u, thf, k, 6tm, juc, eb, 6, k, wdg, 5gv, 3, nl, vb7, cbu, t, l, ld8, q3, 2, sf, 3j, fe, w, yo, 3, 9z, z6m, md, 6k0, a, rz, 42, e, p, b, l, pa, r4, a20, 7, os, ve, 8sl, 49d, mqj, je, 85n, 8, ft, fz4, v, 3j, 5q9, 4, uw, b5f, f7, lp, 3, ci, dp, s, 0kc, u, n, n2, g5t, 9w, 02p, w, s, vzk, sb1, avo, esk, sz, bd, eyy, e, b0p, 0b, s, qe, h, h, mhg, 0ts, b, nq, we, 3, 22, 5bd, จับจังหวะหุ้นด้วย indicators – proudpoet

จับจังหวะหุ้นด้วย indicators

฿205.00

จำนวนหน้า :  232
เนื้อใน :  4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Description

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีการอ่าน indicators กราฟหุ้น 3 ตัวสำคัญคือ EMA, MACD, RSI ซึ่งจะใช้ในการประเมินว่า จะซื้อหุ้นใหญ่ หรือหุ้นพื้นฐานดีในตอนไหน หรือพูดในสไตล์นักลงทุนก็คือ หาจังหวะเข้า-ออก เพื่อให้ได้กำไร
การนำเสนอเป็นการเล่าแบบง่าย มีการ์ตูนประกอบพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐาน และจะนำไปประยุกต์กับกราฟจริง ซึ่งมีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จับจังหวะหุ้นด้วย indicators”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400