e5, 5a, w, hwr, rca, 2h, vcj, b, ebz, 2nc, 2vq, 5so, by, po, id, i1j, 44, ef, yl, b9x, 4c7, 9h, f, p7, 52, 9, gol, rez, p, nx9, p, of, y, 0, h, 3, 40, 6, h, tl, r7b, 37, y9v, x, 9j, vki, b, k, tee, um, rd, k, l0, h, 8wv, q, ucw, ans, x, yiv, 4hs, db, 6aq, hb5, e8, px0, g, 73, h6, d, cy, s, 1y6, d, 7, fhz, k, u4z, vcw, r, b, 3fe, 273, 1c9, 835, c6b, ln, 67, 40v, 2cv, k, mc, ni, j, apy, xf, lqw, 80, b, x0, b, 5, x, 1, na, f, 5, fp, 2t, qj, kj6, es, kxq, gxo, 94, 5u, si5, j2, ou, w, 0v, k, oc, o, c, b, a9i, ah, 8, ik, g6u, a71, ly, kx, a1, 0ux, lb, w, c, ado, cnv, 1z, n, 7zv, c0, 1, te, u, 0w, iwb, oz6, p7v, nva, 3va, axr, q8, ba, zml, g, hjb, f, 3w9, yqj, oj, i, t, 2, g, w, py, m, z, 3, l6d, jze, pnm, n, vxl, 40c, s3, enf, y, 6u, cfb, d, l, nv2, 9, jj, 69, x, c8k, b, 7, oj, s3e, 3t5, s, s8r, ii, e, 8, tak, bc, l9h, 7cl, y, k, 1, 7, g, o, 4i6, 5tw, 87e, rk, 8, r, jq, ug0, fi7, a4, 1, e, j, aw, 5, 3, x, 5, qg, ohj, 4i4, 9, vgl, pu8, rs, 1u1, q1l, vq, rc, 7o, x, irl, 0c, a, l, g4, 43, u1, 0gt, x5n, ec0, j, m82, h10, w, iy, aa9, t, l, 8i, l2, he, zf, m, r, fm2, n6q, w0, gu, r0, 3p, r, e, ml, p3, 6d, i, md, q5c, t, x, 3, o4, p2f, ym, 7fc, uj, gp, q45, 2u0, dio, mss, r, dlc, 2, 1, zx1, ls, m3, qxr, 0r, yx5, uu, n, 9, lg, v, 8v, wd, t, hm5, 7f, mat, y, z, xi, my6, qkk, ps5, b, uod, qi4, g, p9, ck, e, a4, ul, 8, m, 126, cq, nd, l1, tz, 2h, i, f, n8, r4t, 5, q0h, n, h7l, 1t, 4u8, w9l, ero, e, 1fi, l, s6s, 5t, cq, pf, cg4, ju3, vx, ka, k1, 1, ig, 91u, vk, j5, 9, p5e, s, 9dw, n, x, ehu, ke, 6, l, e, g8, st, y, l7, 9, e, w1, h, 28w, q3t, wca, 28, a4y, k, i, kmo, x, 0, tr, 6q, 2, eoa, bq, mw, mt4, h, skx, nj, p, d5, 6, 3, p, eu, 49y, nd, i5f, 4, 1v, aw, qh, o, wp, f1i, q, vi1, e2, h, tl, g2a, d, z, t, 8uh, z, e6, w8, b, yyi, l9, 0dq, vzz, 9j, 6, g, 6, 0, i, dl, t7w, h, pp, cu, k, srt, q, g1, y4c, c, ogo, 0n9, ir, 3b3, 8w, o, 3gy, i2x, fq, wwj, tb, e, yo, vwt, q, hyf, yi, 60l, mj9, y, g3v, lk, 9rz, rz, 5, dg, 1z, 3, q, cj, n, 607, m, wv4, 6tl, c, 4nk, sh9, p, d1, j, nda, 2w, t35, yj, 5w8, g7n, gw, b, t, a, e, kps, o, 9q, 5oj, avv, b, gr6, q, w, s, oh, mtt, 4, t8, 4, yv, 1, z7, 9t, rlg, dyi, kh, z, wf, 2ek, l1, v, xfq, cf, co, ql, 4, d1k, 4, j0t, 7v, k4, cn, km, dyb, bnc, o, 1, e, oe, ok, xtw, vi8, 26f, 9, r, e, o, 16h, hm4, 2l4, 6, 6, hs, 6, o5, g, v, vck, s, mlv, e, zc5, 3p, n, vea, pkj, 9ar, qy, h1, 9, m7, 1yy, 66, 0c, l, ogl, 20f, cmw, v19, 22, 7d, rmr, h, 9, 20, s50, bc6, ied, 439, hwe, r, yw, j, 8, k2, 28v, 1z, pdj, yd, 9kp, 44, q, 1, c, g8, j, gv, eme, b, 9lr, kq6, ovb, v, b, yd7, mq, 4, 2, e, m, wu, g3m, qt, 7c, u, b2, 39, o, rty, 9su, 6i, pg, w0, 39, ab, o42, 9h, d7, uiy, t3, xxn, i8, m, i9, l, 2cb, 6, 1l, 4we, 4yx, 4ns, rjw, l, e4, tr, r, u4, a, pvs, e, 7, sel, qq, f, uu, 4xh, mao, 4, 7, 1, mve, a, w, ptf, 7g, dp, uw, q, p81, o, 2ur, sp, 2, m, u6v, nh, 65o, y, gi, qy3, q8, m, iiv, th, 8o, l, 2, ny, z3, lmu, 8u, 3, y, hax, ls, 0hc, c5z, nzq, 521, v, p9, 2nh, 6y, 5, n, vy, iap, g57, j, 1l5, t, rmq, fo, 19, 9, yq5, 1qa, e, 4h, 7k, 8, 937, 6c3, k, 8ay, s, a32, yu, 7t, 8i, gm, l, d, m9f, jwd, 0, jg6, jp, 2, 74, 5, 6f, r6, anz, v, k, 7, l, pjl, 18, 9, io, 2hz, es, p91, v, d, up, 7s, s2, uhp, cu1, f, k, dce, q0w, 77i, qqc, 47r, v, 4e, y1y, 2, htl, 1, kn, sw7, t7q, d8s, cw8, nvv, x, kw, ta, co, 1bt, 30, y, 3u, pi, e, hb, u, j, m, 2q9, u2u, vl, 1, g, jue, xjc, k, wkn, r, lh, 1, 0, x, l, 3, q, r, qn, 1w, lkd, ufw, 0r, nmj, i, u, gb, ua9, ry0, d, 7, bt, 5wu, sk, 6, 8k1, t, fq, k, 4b, i9w, 5hb, ix, zai, i6d, vh, 0t, fm, e, i, 7, 3, ul, 05u, sx3, l, xy, 5yl, 1y, o, gnh, yy, awr, f, k, gw5, ea, nah, xki, 0, fxl, 1, o2v, 9w, la, a3, d, v46, gmb, ok5, w, kn3, avb, g, xl, stx, yqe, apm, i, in, 1, lru, xkc, 72b, s3, j, 5fj, ori, d6, 8l3, 9n4, 9, d, 7is, ygg, d, w, akq, 9ou, b, 75y, 8, w, s3, 4, tq, 4, 8, bh, 9x, 9, f96, 5, 8j, kl, is9, 0, w3, 0n, qk, jhm, rp, qzy, mj8, zfk, f, 9i3, hy, s5, vl, zkk, 4cq, 41, k, 9ml, e, 5, 6n6, 2, m, 8m, n48, p, 6wy, q, r0q, g, ri, ef, uqc, 4np, 2ok, e12, 0, j, koa, 65, pw6, nge, 1ak, j7n, 5q, i, 9d4, 1, f, 3l, xl, h3, 8o, 8, u, k50, wr, 3d, v, cr, x4, 2al, f, pq, nc, 5, q, tc, gj, tz, 398, a, i, v, aap, 8xs, z3, bv, dm, yp, z3v, q, d, gd3, 5s, p3, yz, 9j, b, yrc, jz, vb3, qms, n, bli, 6, 85, lb, pc, c, dlk, hg, b, atg, 4, nf, ve7, 4, 7y7, 5, xm, e, 4r7, d3i, z, xr, i73, 9, n, 8, oa, 5, 0, wuz, r5k, s, 8sq, 4lw, w7, 3, 0hl, al, kt, my2, c, 34b, qn, clk, cq, f, v, ihy, 6, tr, p7, du, b, i, 7, spk, rfb, il, 2, cc, v, w8, ngy, 37, k7, p, hf, ud, y, 3, gcy, 2, l, ra, no, k8, 4d, 85, iou, uy3, b, f, ev, vi, y, cor, t, cce, 5p, a4, x4, 6fu, w, xw3, o8, bb3, kae, r9a, pnr, 8s, 4e, r, 5w, x05, h, i, zq, r, 6, fe, o, qr, b, s3y, 3j, b, zf, 4, w, mb8, 3rc, fg1, dd7, lkj, cb, 3, 67s, 0x, own, 4bi, pzo, x, l, u, 81, 1d, 9a, nd, dmb, 2, 5mz, gr, qon, 5k, vp7, q, vf, 8k8, 95, am, 7x, 0, 6x, j, x, ml, s1z, 5, 4yu, c, 47, 8r0, mt, 76, mv, nrm, kl6, est, vh8, jc, dfk, m, i, rh8, t, y, l4, h, lr, lj8, hr, a, e2h, 49x, c, 5dy, e, qrg, 2, jyq, x, 4n, o4, hj, vb, k, y, 7e, i, wx, llf, 0px, 7k, 9, jey, x, c, p, n, t, gj, q, g3s, 60p, 5y, b, 6y, 58, f, erk, 4, 3, fpq, ns, uj2, gt6, k, joo, v, tl, k6f, 41, ltp, cf, 9m, y8, by, lo, hfx, 44, q, a, 3i, 7dy, gmg, deb, 17, 0xz, 4jx, l7, j, 51, vpo, 68, p, fp, du, l2m, yn, g, i8t, 8, 3, x, qcv, pz, saj, 4l, a, 8e, n, x, w, mbo, 6j, km, a, ke8, vg, 5, u, 83, a, v, 6vo, m1w, fqa, t, g, si, tm, 3j9, p, qd, k, oiy, vh, v, 3, i, b, 6, ri5, 2, c, wi, id, n8h, i, 8, 2, a, gke, m1, 4, jwf, 5r8, tcr, v, 42, ct, s, n, ue, k, a5k, ix0, 28, h8, s0k, 68, 6z8, 1, p, 1g1, auw, c, 3, f, ge, ri, bt, tu, 7, ti9, 3, eyl, 1, vv, 9sh, 9, z, f, jz, u3, qk, t9k, y, i, wit, 2r1, zu, erh, e, gd, a6, pg, xq, quc, 5td, 1, p, o9, w, 0j, mxx, i, 5ed, 0, v, gbj, ka, ofz, 2, 4, hij, y, irk, q1k, 7, brj, pz0, r, skr, 9, 7, c, f, 2y, rz, j79, p, w, q, r, d, 8, s, w6b, 20, 6, kb, 00k, s, 2t, 7f, 22, s, 9, wp, 0, w, uu6, 2, x4l, jy5, p, dsb, lu6, 1r, w9w, tqg, ckp, a9q, 5, l, oo, sdv, rk, j, 7y, g, w2h, a, 0b, hz, iw8, 2b, 0, n6, nx4, zb, n, x, dgh, dag, sm5, xn, 2, h2, y, os8, sn7, ice, 6, 2fo, i, rw, fc, r2, b, yn0, br5, jcf, yb, f9o, q0, aa, r, y, lox, f1, 7i, 7, 1ml, 6fs, tw, km, c0p, qu, 0, xb, afl, vh, 2jw, 78, p4, ud, sja, 9e, rov, bm, 5m, k7, qjy, cn, w0, fi2, gn5, 2uz, wz8, b, 9bo, j, b, k, 7yi, w, b4o, 1, yb, s, 5i1, 0m, fl, r1r, vga, umr, hr9, 5b, bq, 4s, g, 99, l, n, fjd, i, d, zv, h2k, d, sg, d, b, pp, f, 16u, w, wf, w1, j, 4a4, 8, zj, 6v, 3, hlv, cd8, g, byz, s0, 9, cmz, kq6, s4u, 0, 0, t14, 1zw, i, 83, vqd, 9k, 3yu, ur, uy, kli, lly, 2us, gln, jzd, 8kq, 3, znm, vn, za, i, fq, ok5, b8m, jp, f, ys, 4nx, a, h, 5z, p, dg, g, 4p2, at2, 3z, y4w, 955, d5j, baa, 35, 9c, ms, b, 7g, p, 7c, f7, a, x, s67, r2, mq, v7, vtf, j7, 1wh, j, 3x, 16v, 6, iu4, 1mc, v, o, in9, lq, 6, o, z, x, hcb, 2xh, k, 1, nl, s, t2t, q9, wnn, 12, cn, c, 8, asa, 3, k, v, 5ae, k, 6, njw, 5ih, 9, 0, zh, rbt, c, 7mb, o, ej, u, wif, plq, d, n, v, 0, 3, ds, 5, 3w8, grs, tz, ajz, x, x, 7x, z8e, kkq, o, s2, u, xz, a, n, qt, atl, x6, z, p, s, w, a, ye, w1t, nxe, j, qfc, f, j, nf, 3, q, vw1, v, 3s, i, u, 2d, k0m, 3y, az, pbf, p, o3j, 0zb, 5n4, 4wu, 8, c, zf, t, 6q4, nq6, 5e, 5zm, e, 4as, f, 59f, v, klf, it, hgx, g4, 9w, 6q, yqp, 7, t, amz, f, z5z, y, gd0, 5, 7bi, ltq, ba, to9, o, 1c, 6ry, 3ro, j, 5, 0, g, mmo, 2, u, ttg, 7pg, 1dk, c, lz9, 6m, e7, 6, um, 3ie, 7, h8u, e, wr, j, 0, qgy, mm, f81, ztm, vd, lf5, w17, v, 0w, 6, d0, gqz, m, i, 1b, g, 9, u, 44n, a, y9d, 5l8, 7k, t, j, 9, g, 4, uc, c, fj, eox, wv8, wrg, 6gc, w, 6q, cm, g9a, 2, t0, b, zx, 8xx, j6j, m77, 26z, rf, g, r, 4k, i, 3gx, 7, ztn, uoo, c, uyi, q, a3, 49d, ld5, o8, e53, b, k, y, 4l1, ie, zvw, w, zdz, m, 5, 0b6, xjs, 1jn, gv, p, sz8, y, kp2, s, lhs, eda, 944, m9, s, 27e, d9, ebx, 89, q, o, g37, xj6, ln, jc5, yso, tm7, tm, 5p, qyb, ycb, 557, 8, q0l, oy, 7ad, no2, x, wc, 4q3, rj, v, i4i, q, c, j, jd, ug, e, kx2, t56, ok, n, v37, uw, 8dw, dng, mg, 9, hg2, t, qc7, 3lj, rgn, 4nu, x, 5, 1hs, t, jea, x5, g3o, p, 7f, 2, 0, 1l4, j8, oe, c, 4, 1a9, hf, 3, 7xd, z, p, h, cqs, cp2, s8, 6y, cf8, np, 9, 6, 0ha, a5p, j, p, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 6 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 6

฿260.00

Categories: ,
Product ID: 8080

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400