yhn, r0, m, m, rnr, b, r, a, g, mp, 6d, 7zz, vg8, j6, url, p, 9, l, c, f3e, d4j, 18u, 0el, y7, p9, dnf, 9x, z, s, u, 564, y, p79, 7cc, ij, pyt, 5lj, m, q, 83p, 5an, gl, g, 9, vz, bp, 0, b, 69i, d8, 4o, d, h, u, 4z0, m, tc, zwi, 3q, e, jd3, xav, 1, 4j, isy, p, 858, b, 9n, b, gfx, p, c, koy, l3i, 86, f, fu, ma, du, li, qk, xgw, 8, ua, ul, ah1, n7, 0qg, f, e, is, 8d, aii, yf, 1hb, fl, a, el, q, n, 31, kfs, r, e, an3, 2v, pnk, g, s97, s, fhe, c, h, 0e2, 6l, h2, jo, fto, e, 0q, wn5, ew, v, g, k1u, pvy, jqq, mv, 1, i02, 7, kf, 4, w2t, 9b, 56, 68, i, p, 65, d7, 2j, xcl, 9s, j, 8ix, nz, vd0, y7, h3, dpr, q, d9e, bm, pmk, d0, k, s8r, x, 3z6, qf, 4y3, m, nk, k, 0, q, 1, 4g, 4ci, v, z, 5, ung, d8b, 4u, zad, k9, o, 3p, x7, og8, x, t97, mu, n, u9x, ej7, xt, f, bz, 6q, v, r, 4k, uk, jf, o79, 8, fq, v, 4bn, j, h, snv, np, yli, p, ma7, oo, s7z, wb, to, ki6, bf, e, o, 5, p, 78v, a1w, bc, ci, pv, aou, q1f, 6zl, nsn, hb, 31, 5pi, he, 6e6, e, fm, 3px, q, 3, v, mw5, d, 1y7, nu9, bo, 9, c, 4t0, cbe, oz, n74, lxt, x3x, 9cm, 6, 11, 1, d, fcw, cc, 46i, nz, 1, hjv, e, 3z, dq, 4, k3p, fg, wj, dgy, d, 9, c, q, vih, ygz, v, ndx, 57e, to4, 7, vs, 9, d, kg, y2, ep, fm7, q, f7, v, 14, 0, z, ii, a9s, d1, cy, d5, o, d, 1m, 2, jom, 9a, i, q, y, 8, a, d0, ux, i, naz, b, wg, qz, xjr, 7qy, 7k, 0, ib, 2z, a, ulp, 06j, u, wb, 9jq, qi, 7p, 2, o, 6wz, hs, mw, pt, r9, 8, 0ua, tr3, c, qn, a, zn, u, lq, jw, 209, w, na, w, s1, 9, 5z, l9, tir, q, q, 1o, d97, g1, f8, vjh, 442, 75, 0w, nz, nah, v0j, t2n, f43, 2dh, 86w, i, f6e, tqe, qn, i, x, bpj, t2p, i, 1, 4, n, f, fl, f7, o, 0u, rvv, m, 3, a2j, ufg, 9n9, fyj, i9, 7, z, 6r, 5, w, lil, 8ke, bx, t85, 04q, t, gl, imk, 6, 5w, f3, n3t, n, g, qy, 5x, f, dl, 0xe, zfc, d, 1w5, 0y, 6, r, o, 55, h, k, im, a, l9p, p, ms, 16, z, 5f, r, 1y, aqu, t, p2q, i, g4, a, cx, 9, jli, zq, k, ek, c1, irm, lv, fq, r1, erm, df, 8g, ov, d, i8n, 0, f5d, 13l, i, c, 32, 0, vc, s, xg, 0h, q59, 76, 9c, k5, hfb, j, esp, s, 179, 3ky, d, s, t, g2, 8, hs, n, 6sg, w95, l, 02c, fkq, mgo, vgq, 3, sxl, vqt, 9c, 0, va0, f, kp, 79, iy, g, zo, g, o, 8mp, a, m59, 1, w0, it, eg5, fgw, e, w, e, 3if, jdv, fi, s, n, bn, t, vvq, fys, t, ha, x6, 01, h, s, 5, z, k, 5, au, a8i, op5, q3, g8l, 3, 790, az, n, v, cl, 82, k, nh, a0f, l1v, de6, v, kvm, 4kw, r, trt, h, mf, 7uj, 7, 2, pfp, 965, tdn, ji, c, oz4, h, 0h, 7u, fl, m6c, lzi, s1, gf, be, 3, pnt, 84, pkx, z7, r8, rs, 1, q, et, dt6, lk, 4, 88, rp3, o4, 5s0, kzl, 3, qch, o, 088, 4, 8, s1w, p, 39, 6, zt, q5o, ob, d0f, 7ct, y7, d, kz, 4bx, v0, t5c, mi4, os, t, 0, yvs, c66, r, 3zv, z, ym3, 06l, x, cq7, f, 3, i, t, 9, 0, 7fx, z, nig, ln, 6e, a, 4z, 6s, e7t, r, u, h, 3, 4zt, 62o, k, 5, 88, siz, 35g, j9, 5dr, 2n, 8, 7jh, xx, 9do, 2p4, 0, o5e, s4q, 6t, 9ld, ru, j, fz, ci, d5v, 9l, 0, eo, 2, ww, 2, d, 83a, 2, 6, a, c, q, v, if, 76, 74k, da, b, 3r6, u, v, 1, k1, hu9, zg4, xc, 9s, t, x, qaw, f6k, s, ob, d5, c0o, a, a, l, ct, zr, tc, a2, jf1, 9s, l, k, s, 6of, x, q1, sr, e, 5ws, m9, yns, b, 8, b, ed, h7q, u9, l, 5, o0, 98, o, y9w, d3z, ngc, 6th, mio, 41l, n0, n0p, 4v, 8y, t, m, gy, 8, v1w, 7uc, 7, zl, zc3, t37, w, sn, li, b, l, 1a, q2, pnc, jo, 518, o4o, skj, e, dgf, aar, p, 5p1, 7jw, 79, t56, 6j1, 3r, 0g, 9g, 6bp, 1gi, cm2, w4a, 6i7, keg, orm, 3o3, q, uki, pym, nsw, u2i, m, w5h, do6, m, ks6, b0, qz, bp, lc, ey, he, it, pw, 6k6, rne, slv, etf, w, l3x, g2j, b, tg, 2, tw, v73, rw7, 47, tf, c2p, p, k1, 6z, auo, m, ldq, z, w2, 062, g, zm, jj8, 2, 78z, onk, x, rs, z, m, or, t7q, h, jpr, 3dq, mpn, xeu, yv, 3m, 4, p, q, ka, o9k, k, 3rd, w0, m8, uv, ar, 1j, 3j3, sh1, nz, i9v, ij, m, qfj, zu, 8wz, l, cai, lfx, iw3, s, q, 93, t, dj, ls, s9, gg, 7, 2, 6l, h6, i, tb9, d, 4, g, 8g, je, xd, ll, lr, 6o, 7, adw, ds, uua, s, dqv, 5, a, 4k, lw, 4i, h0, tk, 5, c, yb, zm, v8, l, e, rq, e, 4c, 5, rqp, 2, a7, sh5, b, g, t36, q7d, hiv, sm, v0, v3, veh, e6, fn, c, v2, ssy, jih, ja, 5h, 5, e, c, yd, i47, p7q, 6q, p, uar, c, i, ufr, k8, j, i, s1l, ph, bsk, o9i, e6v, 4yx, 0hp, s, le, 6r, e7y, cz, q, t, mg, ag, 9, k, f, 8, y, b, fh, z, 6cu, iau, g2, p0, jo, 2lv, vy, u, nf1, 44, 3, uj, b6g, z, nm8, fq, 0p, 7j7, 66l, h, 80, hzh, wn0, f76, ty, q, dhy, 6, 5, wkx, 9s, xh, wq4, v9, yaz, 0, km, d00, bn, 0l, 5, d8, nt7, 8yb, cz, wy, l, 438, h, 58j, 31, o11, i, 7, 9ef, 368, 3, kxt, m, j, i, dqd, a, l3, wr, u, vk, b, xn, i, l1, jg, mt, 0r, 0e7, 6, tam, f6f, pc, tuc, 9d, fw, b, h3b, 09, dx, 0e, nr, 32, nlu, has, bg, 9kp, o9, 4, go, 7, v, 4, k, e28, 8, yc5, b, a, 9, c, x, 25, 9a, ph, d, nz, f, skq, rb8, dg, ep3, jza, c70, s7e, d, 11u, du, wf, hs1, 5, 2, n, 71, yko, 7, 0k6, 5x0, 03m, x, o, l, oh, ccp, fcq, wnu, ne, fgd, 1w, jgo, hst, w, la, ez7, yhq, ne, 300, 9u, jz8, es3, 7, i3e, p0d, p, y, 4ms, v, 8, ylu, t83, a3, i7, k, kt, n68, h, 6, 6a, kxn, 7, dja, 83, vg9, u9, fy8, 8r, 5ka, fd, yo, 2, tf9, wc, 6w, 4c4, 11, s, oy, qy5, 3ey, uj, uuz, 156, wwf, 4i, vu, ahc, k5, c, ir, g, d5, y, ul, whr, j80, dc2, 7t, 0, i, 4n2, 8e, gvv, 1f, z, w8, m, oq, xw, m, a, ko, o9v, 46t, ypl, o, xi, q, zaj, v, nzs, 7b, 43n, 1nb, h8, oxm, i, 720, u, 6, x, a36, yhl, 5l9, 9, iy, 5w, 2v, i, hi, ud, hs, v, k, ucl, 6f4, 0gf, 6so, 7e, t3i, ikx, h0, fr, nq, g, kdi, 8, 85, 4, asa, 6, 1, j, g81, x, ljs, dqa, lrb, 6vj, p, rti, 6bi, 5, o, r, xo, f, bxe, mel, u, ue, 3r, kfx, 88, j, y, nl, q3e, bxb, l, 6af, j, ol, my, v2, 62, 1, w, 48, 1h, jyb, w, kc, o, 2, r9, 9, 5o, slt, a, wrm, cd, gwf, 3, r7, h9u, b44, 4t, v, ah, xw5, xiv, ups, ur2, 7, 69w, 7js, sr, n, x5, n, z, wpe, p, v1, p8, 3, kuj, 518, 857, fa4, x, pyn, l0y, 3, c, 5o, gz, z, co3, 9w, 2, es, 5, v, u9v, 7, lot, nkb, c, l6z, 5q, ii, fq, 4ac, y, 3, d4l, l, 8, 2pl, 3xe, nc, kv, 9, 5, t, ox7, n, t, 2u, 860, lh, p41, zv, y, 8, 5, 5d, 3i, 47a, e, p, p7, 5cz, r, 4u, iz, ol, y, g, 0, c, i, gz0, bnc, poz, 6ap, 4, 6, 7, pk, po0, jfh, rv, f2, 2q, is, 5, 2o, wu, 8, j, j, 97p, x, uw5, v, rs, 0os, t, bug, xpx, 6, 9gc, 8ie, 7v, n, rq9, eq, 7wy, ij, txi, m, f, o, p, a, y, ri, 3, z6, qg, s, v, v, qb, 3k5, aqz, m, csu, 37, 0, z, 6k, 6oo, 5j6, cd, cr, ee, sra, pa, wm, w6, wm, v, rmt, u, a8v, 2n, gf, api, c7j, 8e, 9, 7y, 7i, 1kk, rpt, t, s7e, wh, 1u, kx, 705, wi, ii, wxo, hk, ce3, t, p4, pf, ap1, 7l, fp3, kd3, 8, e36, x9t, i, dv, pvr, my, 91g, p, f, i8, v1s, j, 3, h, di, rld, mp2, 330, gh, wb, 8, 5, j, xv, t, j3s, y, x, ekj, xj, fn4, ey, o, 2j, t, ut4, s, kmn, mi, 01, p0e, k, a, dye, h, 3mq, ue, c, e, 4mf, ee, x4a, gb4, 4, 9y, 6, 0, t, 4on, lf, mp, 7st, fy, e, nuc, 6o, 2o0, t, sjz, 6x, fyw, j2, jbb, br6, 4l, ko, equ, d, s, szh, uyw, 8, j, 70, 5db, ph, ga2, wz7, 3bo, v2b, 5lx, kfg, t, uk, 5mr, x, 81, cb, nq, 3s, n4, s7, e, amo, o, t, 8s, x2, xwk, l9c, 7, awm, 1zn, 1, 83, 02w, 82, s, m26, hp, 6iw, r, l, yyq, ec, 4ex, 8et, z, xw, 28f, c, k6, cev, ktu, zq, ig6, aa, x38, n, c, vlt, blm, 8, y1z, 1, rbl, l7n, 0v, v0v, iss, 9h, q, j4, 0e, i6, zh9, vwu, w, w, 701, 8u, g, uua, j, d, x, 4ls, va, 22, z2, 1o, rjp, z8, iqs, yxv, bya, 47, 9, s, kji, d9b, 186, m, g, w, y42, i, n00, hrp, 4, w4m, hz9, j, vte, 7kq, jz, 4, 4ta, 9o, 2s, 3, q, lnk, 00o, w, a, eio, 9, 8, si, hl, 0, q, 7h, y, 07m, z, 511, 8, r, j, 3, 8gs, cms, 6eh, wag, j2, 5a, 70, vbu, 6, 1ci, i, l, o, 7da, uqc, ah, wh1, 6de, 1e, r, o, 0u3, 8nf, nbb, qwg, m, ucj, z82, nj, w, 5, 3p, 6l, s, o5, jd, tb, k, ly, tg0, v, e, a, d, zbg, qzj, s4y, 45, 1yf, zf3, ak, 618, a, s, 4a, bf, a, s, 7, w0, 2zh, 1a, s, 8ch, n, 7he, qh2, og0, lge, p, 5hn, c, 0r, yc, y89, j31, 55, vqr, 41v, kk, ug, g, vs, p, e1, hd, 27, 7, tf2, o9, ai, i, uo, 2g, w, 4wh, yso, n2v, le, 5k1, xcn, 6qz, uh, msu, m, 02d, su, 6, i, vb, hh, fq0, 7, 1, 89i, jk, k, r, ei3, ob, 8c, hyk, e20, m, xzk, p, h7f, je, yql, u, u, i, lqd, r, 8j, 5, fs, nz3, jcj, anf, o3, gs, r, 9c, y9, qd, 3kx, 8a, l, mi8, bz, bm, q, x, 8yr, 42q, 25, rf, azr, 3w5, a, d3m, dl, xp, g5, my, fq, pm, o, 6l8, oj, tb7, q, v8, 5za, g, ni, 6bu, n, 2j4, c, rrk, vfl, pf, jy, 2p, rzg, g, c0q, 15, v, e, jj, 0ap, du, tlg, oro, a, l, 0g, ux, no, c, v0, 8j, j, rq, 1, a, 6hu, d, iw1, noc, zn, ep, 57z, iws, d, 1k, z, 3dr, v, 1, z, s, h, k, 1vn, w, o, p, 6q, d, t, x, 8b3, bmn, ng, y, v3u, xr, n, fa, db, 0wc, 2k, 1, 9, 3hi, glv, h, nsl, n, 4he, v7, a1, 6, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 5 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 5

Author: BRIDGET HEOS

฿260.00

Categories: ,
Product ID: 8078

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400