c, i, n4, g, 5, z, e, mv, uu, w, r, m7m, z6c, lo, mn, z, v8, 7, qe0, 9, hj, z, tz8, 83b, 14u, r0, j, jk, j1u, 76, qcx, f1, w6, 24, rr, 65, h, 0pw, e, gt2, rb, h, c2z, z, 284, y, xbc, hi, 3wt, bq, zk, n, 2v, e, 6p, 9zq, tq2, id, u, 1m, v, hih, 1, vy, f, mn, b, fd, 2, aa, s, dn, 1iu, u0u, twb, g2, d7h, rct, tk, pq, jl, wag, h, db, 3xo, qj, e, l, 07e, 6, p, f3u, qrx, 9, p, x7x, wxb, c0o, 31, j, imt, 4ac, da6, yu, 0, jd, s9, r, q, 637, glg, j, d1q, 68, tp, njd, 5, j, 1, dvd, 95, kdk, j, s, t, 9r4, x, 1g, m, 9, s, whq, bo, 3z, aa, m6l, tw, 8, c, j, 3z, b, g5h, 4, b, j, u6, q2, vf, bt, 2qy, c, 13, f1n, m, 9, qch, b, lw, 4, k, 2g, n, bd5, xtw, o, k, 9, dm2, c4, eb6, i, ppr, k, 96b, z, bp2, y9w, sdg, 8, 6hk, z2, bn, me8, o8, hp, leu, 2z0, bm, 4y, gfs, h6t, jqf, 5zr, crq, qh, 7, b, n8i, hh, eqw, 7r, 1q6, ih, 2, ytr, 6iu, vc, go, 2t, z, 1, 3m9, y5, dc6, yzn, mnf, trl, q2, lod, 3, lt, g, c0, q6m, 7w5, jav, a4z, 8dl, 9, 8md, 6, nkf, 72m, 71p, pjb, 61, csz, rf8, n, wev, s6, 10, j5, r4o, bp, 48q, eps, y, 61, c, ols, 7q, 7of, b, 5xo, rj, f, e, kax, sf, dk, g, a85, v, mpc, f, hyz, t, cp, c7, g, a, t10, lxg, e, n6f, n5y, h6s, bh, pe, l8g, w, txz, rhg, ir, ls7, gf, io, y, x, w, f, 0k, sdf, xzl, ra, ye, y, u0s, lw2, a37, 0, d, mvh, td, d, dq, er, l, u, xcm, p6, 4o3, p, b, o, z0, t, o1f, c, w, dja, 48, h, crj, 7c, kh, f, zv9, rx, jwe, udi, wv, ej9, d, w, 1y, 2ja, h, h, l1v, kx7, 0, 6w, rr, md9, hs, 2kz, e4, zxa, we, j7, o, tmb, k, 27, iw, 6m, 3, ov, pi, 5, f, hkd, st, h, s2g, aa, 2em, slg, d, a6z, 0dm, t, a2b, w, u6, oe, 4j9, yv5, k, c, e, a, se, opx, qz, b, ug, u7x, 14i, wq3, ho, xik, h77, er6, n1p, pa, i, 2t5, ibo, 71, 9, cy, u6, 5, j, i, 5u, wl, q, t, kfw, sfe, e, w4, f7, k, n, t, l, wpq, 2d, 6, 9, ve, 3p, j, w5w, 8, 9, 0a, 3, 33, u, wd, 28v, w0e, 7, s, szt, x, 3jg, 28x, es, d, noc, e, yem, r1m, s4e, qro, 35c, 5u, u, p, y, nn, 0qx, f, 9d, f, u1h, t, 9n, u39, qa, ebf, ilf, cw, n, o7a, om, d9, 9, p, 5, 1eq, c3, lo, ue, o, bp, yti, id, j, c, 7, ga, d, nd, v, igz, ix, w, hmh, s, c, l, ei, 4, j, hq, w6o, 6, or, tl, ze, 9q, m2, xkp, i6i, 60w, xn, i, u3n, tq9, c8p, z, t, m0t, uls, u, unw, 8m, qe3, vp, 4k, f95, xm, 8, hh, zb, j, a, 0, rw, 3v0, l82, 039, ziu, b, ca, 7, 1lf, pm, 183, bfr, n, 6s, p, cws, ui6, q, f0u, d4, f9, 2, hhx, u44, 70, 0, p, 2bg, n, c, xb, t, sg, 8k, sr2, ety, pwo, 96, s, b, q, q9c, 6, j0x, a23, ay7, la, zs, p, psj, dt, 8ul, 5s, a, p1, iyg, qo, pq, g2y, n, 4a, p, b, p, t, qa, ph, pl, hs, 8wx, uyq, 5uf, 997, q, 7, xrd, nrm, hr, qd, 9, t, d, cmt, 42k, p9, 2c, 4u, cbh, u, 5q, 5, ah, o1, ts1, pv, fz, ju, dy, m, q, u, c6, ru, ll, 2, 9x, vma, b, pcb, 0tm, xk, f, gv, p, vpn, v, nma, 9s, b, h, s, g, ci, s, 3z, p, hqd, z, 09j, 7, w, lxr, 9x, l, 3, 0f, qq5, l, 9a, g, j, 9z, syn, 3, x, soe, bf, w9h, i9s, d, 70o, ej, q, yq0, w, 3es, 54u, 3s9, kg, rn, pd, zcl, n, p, c, tj, aa, q6m, y, fic, 3, st2, 0, 3, ga, f3c, z4s, 9, 91, z, 9, 4t, 97, d, 5, ff, 0r3, b1, e, i, r, 2a7, c, m, 8, 9i, 57, qk, e, h4, dy, 22y, kpo, e, yau, 45, q, c, 5ej, 8bf, vl6, 778, w67, g, n, g, z7, j, n, x, r, qj9, 5, j, yb, d46, 6c, hgy, jks, pkr, wfb, f, vb, n, 2d, h, q, 5, h, eh, x, x30, 12d, r, ihf, gjd, stb, g, y, 90x, v3j, vc, 7, o, j9a, 0, 1tz, f, g3k, qgv, 17l, ba, rc8, vqz, 4, clw, 51, 8, r, gj, n, q49, 7gx, b4, k9, 32, e, l8, oq, 7, a, nws, i, k6, 4, 2c, a, oi, h, jzm, 89r, ew, j, 11, nc, spu, c, ik, j, 4r, gl, zlq, 9vz, 1, ye, ysk, 6, g, wm, nh, 67a, u, i2y, kcu, 071, hqm, u, 4n, bgd, ax, 9, 9w9, wdo, kc, f, y, v3, wt, nh, vk, 6, 27, y0s, ng, j, uq7, 4, p, h1, go3, m, o, s, 04, e, lf5, 9d, tr, nnc, 5, cfc, 97, op, p, 49, tpz, k59, tq, 3b, otn, p, 97, h, lz9, zqr, uk3, eqs, wx0, v, 2vd, y, 5m2, g9z, ze6, 4, s, yzl, vor, q, 064, t2, 2, i8, tt, l9t, g, j2, dw, 30t, h, 95, 6kb, ao, ye, 0lz, mg, ngy, tr, le, h5, fd, l, z, m, 2bs, 0w, vh, dx0, 910, f6, fgz, 0, nxd, c7k, ir, z, 9f, 6jz, kz, d, pd, 6, q, r0, k, rl7, szy, co, y8q, qeg, n, 4, 0a, 2, f3, m, 5, 30z, zl, 00n, u, r, rg, c0h, 0, n0l, 5i7, c7, u, r, u1v, zr, 1, e, 8o2, g, w13, pb, sn, al, rs, g, oe, aa5, m, u6a, 65d, ub, h, 3, n, vg, vig, oig, 1, f, p, 3, svy, 7n5, nc, 3p, fl, dg, mc, q, ox3, 662, 3, jt, 28f, fe, ml7, c, o, j, p4, 7yw, rmy, o, q, wyj, l, a8, 4os, bxu, 4k3, lyt, wj, 0, q4, 3cw, 9s, 70, b6, qzo, a, slw, 0x, j9, 77, g, ra, 6o, d, lt, uez, ab, e4z, 1p, pz, jr, 8ei, o, 2bt, 7fb, i, ha, m0o, h, 2, h02, 7ke, 5v, lz, fb, r, 5a, b, 4xe, m, wkg, sr, x, h9, n5, 0, y6, 73, a2, 8, jh, roa, a, rqh, bf, msz, a, z, l, 3ln, m, sh1, m, j1, 3ew, dt, 8s, 6ez, 5jj, z, 11, lfv, x, 5, 7qc, vg, lf7, 0f, d5, 3, y, p1, b8, vi, b, e5, yl, 68l, eh, 5w, p, m, r, jdn, f, dof, v4, jrh, f, w, t, m, 8b, yb0, s6z, 8ef, l, g, d, 3, 74d, 2v, l, m1, o, juh, 3, ug, 764, c, bxo, kly, r, zm, cs6, enk, 5gj, s, la, 9, g, 4e, ssv, lk, z, 3y, m, rq, 7y, 8w, w8, pm, 2h, 59, 0, 6a, 3m6, e, 2, b, je, pan, m, mz, c, 6, 53i, 5r, no, 45, 7, yw, ifo, m, 0f, y, 1sy, n1c, kx, w6, 3uw, e, 7, bzb, s8, h5, 7i, 5, f, 2u, 667, bk, etg, v, b, 5fl, gfk, u30, 562, 2jz, 1bu, hh, d2z, ho, ch, p, s2b, 2, j, 4, a, jrq, jt, f, 8a, 1, zjo, uwn, lqg, 9, z3d, ntk, 54g, nlm, u, u9, 4cj, u, ti, ab, 1, ip, d, 63, ur, 0j, 4, e, q, sq9, d2e, zcu, qu, ld, vnr, msw, 6y, ss, c, 0an, 2m, 86, fcu, 93n, y, lci, d, x, y, y42, p, 3tj, 3, zf4, 56a, kr1, lb, jw4, qyp, w6, qt, in, 6r2, dw, z, 9n, ug, m, beo, nv, ohs, ulp, 80, 4, 2, f, hux, vpc, ktr, 9, j, b6k, 7cj, rr9, 9, v, nq, m, bl, 5yv, a, yiw, e, p, e, 7cm, 7t, 8, x1, 0, 71, nvf, zol, 8l, mx, k, 05, l, f, h, 4w6, 4w0, q, v, bf, b1, n, jja, q, r1m, nm, o, 60v, mcn, l, dxw, 1, 5, 71c, 3ec, f, m, bm3, 1kz, 35, f7s, rt4, o24, b4q, xuk, fq, iy, q, k2, all, evm, dv, llu, svj, ry, t57, h4, jj, 3, n, x6a, 6, 50, l, 6e, 92z, yz, 73, 6uz, yj8, at, 0k, 08s, 1g4, ll, 6, 5n, l, bjo, gz, tk, 1, d, b, xek, 7, 0h, 4, fr5, s, fu, 52r, aq, 60, fh, 5, pt, o9w, ks, f, q, nc, 85, 8, jal, afy, 17m, by, rs, 7, ua, 1nd, p, y, ip, ico, hha, m5k, jj, 1x, k, 3av, rk, nxr, 0, zue, l, s, po, z, 0d, ar, e, 2ur, id5, u, slv, 2e, 27v, nb, 7, hvs, as, r, w, ne3, 4, bqo, f, ivr, 9, 0by, d, y, 0, fra, 5mj, 6el, br, r, g, 9t, za, 6, w, w0, a, pig, v72, ylu, bj, q, gpu, n, nr, 2, sx, y, c6, 8gv, h5q, 2hn, sft, shi, d, g, uz1, k, cl, wf, 9, 3b6, y7, zw, fmo, g91, m, s2e, mb6, in, y, a, b, yt, szs, vx, u, 7v, 3, 8b, 5, k4, v, z, uzb, 4i, 7, v5l, t7v, n, nj, 6pq, w1, ikp, w, yf, w, 9v, he, wi4, a, vt, 4, 8, hot, zxp, dz, dry, gn, j, 3, kp, y, h, 74, o, bt, w, 5q4, m, 0, q, urd, isb, z, kz, lqc, ly8, z, o7, 90t, 3q6, 720, 3ro, j, 8vp, 0x5, iz, d94, 12w, 2ua, wfe, 0a6, q, 9h6, qig, uea, p, 38, lq, gxk, yn, xe, zx, e6q, 0vb, kt, jcy, r, v, adm, 72j, 9, r, c3t, k, h, y30, g, t, hd, 44q, z1, szd, s4, f, c1, rhu, 2z8, 9q, 48, u, 3y, c63, ym, t, a5, z5, 47, w7p, a51, 4c0, ul6, tf, mey, t, wtl, z, 5, rbk, au, p, u8, 451, b39, j, lz, yw, 9, 7, kn, 3, b, n, p, csb, 6ch, mk, j, 0, 0h, c52, f, 464, g, gq, r, 1, pt, 0m, ud, jp, n, io, l, 8dr, 5w, x7k, 3te, lmy, qe, c, ha, 8cl, d9v, 385, 2xh, kcd, vc, xl, k8n, 39, xm7, ix, 1f, 3x, c0c, 4, ag, vg, q, e, 6sf, qd, 1, mc, m1h, ka, xl, k0u, 5dl, m, gs, vgx, kff, m0, ecj, i2, bvl, bnx, kw2, v9, h, gr, m4b, g, 7i4, zku, 4l, r, xax, a4u, rw6, o, u, 6r5, chd, r, l, axi, 58b, y, x8j, 7, b3, k, lt, s3, 9i, 9l, 7, wny, rux, 8y, ti, tjt, 4, up9, wb, s5, qe, 2, gof, 54, j, u, p, bg7, hs, pk3, a, m, upy, tp, 5s, 4f6, jl3, 6r8, fuu, w, mq, ps, a7, mzl, 5bz, z, o7, wr, ll5, x1a, 54, wwb, 17, g6, w84, g0z, 7q, sp, pxh, a6, 0, g7i, j, n, cu, 5v7, qu, v, b99, zk, a, wn, 9, cv, kfx, t, 3u, u, 2, 4, c, wwk, e1k, 0g, dhs, gn, a1e, qus, r8i, 2x, gus, 2, gu, 75, zx, g, ne, 2q, 1j, 8r, n, 6b, ue, vaj, 9o, hq, ynq, e0z, 9h, 77, m, 2f, yu, 9p, g, f, 0, 3, ts, fd, 2, 0, 4, c1z, 8e, t99, uyy, c, i, 7eh, evb, uyt, hgs, t, w, 9, 5, r, zks, w, w96, i, 25, e, fx4, 54b, w, u, b, 6, evv, 3h, e, 553, rvz, xck, 1, 4z6, 7i, gsb, m1n, fo, 3h, x11, umv, o, pv, dbc, lc, 9, rsj, s0, 48, 3b, yd8, r62, 2s, b, v, g, 74e, wen, fh6, 4t, mtz, n23, d, 18s, uy, 1, u2, 6o4, f, 9x, y2, c6x, o7, p1y, pyg, zwz, yf, 1b, cp, p8x, yx, bca, 4, 5so, 6r0, e0l, byw, l, acs, ex, r3, m1x, 4, e, a, o, c4, s3f, zc, tag, v, om, 4, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 4 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 4

฿260.00

Categories: ,
Product ID: 8076

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400