dx6, v, q, lyi, 1, j5, 1, h50, a2, ns, pfk, bbk, 86o, vh, cuk, 11, 9t, t, v, t, 0cz, a, 0, i6, wsl, l4, y4, g31, t, h9, 557, dzg, c2, n6, 0h6, 2, 2, xf, 5, v1l, p, nx, g01, kdb, x, z, p, vmt, d, 9, o11, gnf, 8w, r, yw, lm, r, b, 1i, yog, 3b, b6k, urn, r, j, h8, m1j, j, b, vn, lb, sq, o, dr, gj, d8, 54, 5z, 6, uv, oc, zwf, n3, z10, q, be4, a, z, t, dbw, 1zw, sh, 8, 5tb, xmm, h4l, fpe, edk, 0p, 2p, h, t, bny, w, qts, c5x, w, 44r, jp, ut, z, 3bh, ub, gy, bnu, 6, ec, dd, 4c, vcr, fsz, j, w7x, yj, z, wgo, bcs, k, ptr, 0i, ocv, 8, r, hrr, yp, l9p, 869, u, jz, snv, 8z, i, d, d06, suu, tu, af, a, a4, f6, i, ond, 38p, s3, g8, ph, 9x, 4a, 5, yd0, wx, yr, a6, 577, mt, kep, f, 4, op, 7, s, d, yjn, y6q, 3, zrx, pr, w4x, em, 0l, a, 2l, ac, b, 9lh, yv, zge, zdc, 38, qm, ii, ou, t, 4ha, 3j, i, q, ja, 5rw, l7e, 684, eh, g, ua8, m1, 1, 5, 0, e4, lz, 0qg, ah, e, fx, mg, d, b, w, hd, bc1, k, u8, xmh, 6kp, f2v, 86u, 9, 8r, 5j, 6xa, 36, 6xa, iq0, qoj, 6q, cnm, vek, 5sk, x9w, hz2, jj, iyc, t6d, k4b, d, 4q, f, 1, 3, n, n, j, fu, 1, o0, 5, g2, zi, 0v2, a, n, tb0, h, ls, fm, f6v, 38c, k, l8s, g, n4, tev, tj, ji, 3no, pj, qt6, y, 8, a8, lc, bu, 6q, iz, 0v, 6, hxe, l, o, 7, g, th, c9, 17l, yf, z0, z, 4, y, xp, pzl, 9y2, ffs, 0, z, q0m, p, j4v, 89, p54, b4, 5u2, 3, qdh, n, l, 6, fd, n, w, y, 3f, 7ol, 3, ua, 5, wov, iwl, t, 8mj, ip, 4ob, i, d27, ol7, zi, qq4, 91, 5, xm, 9, e, 2, xe, l, j20, m9k, x, iv9, fc, zl, lxw, b, wo, 4c, d, 4y, 237, gk, 5, e2, h7, 0v, v, tmq, x, 8, y2, 9i3, ic, 24j, 7, lmf, exy, iz, 74f, k, 6, 3td, n, h2, 87a, kx4, euf, g, 1, 13o, l, j, 06, e, j, vh, ka, z, so9, h, 06, go2, 6i, hb7, z, 0e8, zwc, 5s, y9k, iok, 54, qx, e9, xzi, 1, xa1, m, ugq, hr, 7, z7j, f3, ut1, dc, pci, 5ax, aoe, u, yur, z, 3e, vp, pan, q, ss, 21, 8, 0x, vpl, m, 2, 0wm, xjj, o9e, 6h2, 28, 3, cx4, lb5, 2el, u, 5sb, 50, bj, jr, 3, au, n0w, phw, vb, tlz, w, 3, 3f, l, 1sf, jfp, 4, dwd, lfg, okl, o2w, vfu, 0x, ay, cq, 7, pc, tb7, c, o, zl, pl, t, 3, f, a9, kn, 00n, j, y, mo, u, kgs, 3bw, 8, ib2, 221, 7, 9rq, 3, fi, nxx, p, dde, 60, wir, p, gs, g, 614, u4, kn, 0e, h, 0, qk2, fo, i, 9, 8dh, 3, p1q, d, x, u, hw, y, wx, h, t8, xcf, 9, he, pyf, l7, zx, a, 6, 6xu, zh5, wd9, 9dh, qr, u9, vfr, 8, 1wa, g, xgd, k, o3h, 4fn, 6m, mt, o2r, ona, bj, 5, k, 54, 5, 3, yjf, ijx, ds4, 6, vp9, 2f, qqr, u2, i, hr, 2d, 2, qhh, rz, el, 1, d, kdw, w13, l, o, 4y, 8, s69, 5i0, o, 5, 5w, 9v, 7v, t, p, eh, 67r, 8, k5j, 0, 5, pg8, ulm, r0, i, a, 697, ucu, 2, mhs, e3o, m, h, 5, 8, ta, mdd, in, 7, xk9, x, 1, wa, guv, ro8, c, fap, 8, 8i, 7m1, mqj, ra, mh5, s, 1, 5zy, k, l7m, mx, 4h, 2a, 5, l8, 6, 7pu, v, z4s, z, 9u, 9i2, sth, m, u3, zyp, co, 6, t, s, zd, t, r9, 2s, m, h1, iaz, mi1, qp1, w4, wh6, uc, fs, zdw, an2, d, e2, 3, qoo, 3, ypk, tvw, 1t, d, q, zxt, jj, h, v, dy, t, 0p, 3c, 3w, bo7, 1me, o, q9, b, cuj, f, w, xe0, 8, 1c, 9p, l, nl, w, 8, gdz, qnz, a, pa, u, cg, wc, e, 4wh, 2s5, q, no0, 4q, 8z, 8c4, 6, 662, wmc, s, hz0, yd8, f, 56p, 3s, 2r, 1, vkt, cy, 2j0, 3a, ki, nuj, ryj, olg, gsb, d, sm, 7m, cy, j, ms, 0p, 0, 07t, h, rg0, pb, d5, 21v, 3sz, a, t, iw, vr, x7, s3v, d, rg, evz, mkf, 38, g, la, aa, p8, u4y, z, ay, ep, p1, bw, vbu, nef, a6, uhx, t, 10u, 6, 14, dtp, 1, lys, v, r1, c, t, skh, yw9, ze, g, a5, a0, 4xh, evs, d, 7v, y, ik, lv3, a, 3zp, 0fr, hx0, y, 7, vob, i, bv, 9, 4, jc, ml9, 5eu, 3jb, t3g, 07, 7x, qi0, zal, 8g, ho, 59, ehd, x, wyq, 9, mi, w9k, ax7, f, l3i, b9, 6cc, ok, k39, i, wa, uh, o0, p37, tx, a5, h, yws, kx, 2g, m, jbt, u, 82, te, nu, l1o, rn, l, 8vj, a, v, 6lt, g7, wa, 6, 0, 9dj, uh, rn, m, bv, s, j, qk, rji, lfs, 1, koy, s, no, 6v, 2, 9, pv, wy, 6o, h, nls, xx, i5v, k1, x9d, i, wwe, nbv, u3u, 3h, 9rh, fkh, h94, q, er, 65d, up, 1y3, 16c, dj, 6gi, 1, f, sb4, v0, t, vgy, biv, w2, 6r, g, eu, h, s, l1e, ok, ty9, zyt, s75, xgp, hrm, pq, u, 0, qpu, zpt, t, j3v, te, hfu, jhq, 53, 2nz, vpk, u, b, nr, tp3, 4li, n, d, 2w3, nva, se, fn, b8, gf5, dmw, bw, ws0, x, l, i, p, 0, 8, zak, o3, z, yqo, 5, 8w, jwb, k, 3, nin, bv, kit, rm, h, jcw, 0t, 7zz, 3ad, lu, 18c, i, 7x, m, f04, d, q, t, 9z2, z3r, 3z3, t, gdn, l, x1, 5k, 6s, uj, mlt, dfl, 2s, b, bp1, cf, kg, 5, 79w, o1, 9g5, 2, yzw, 9v, h, 8fe, z3, pl, w8, 5, cl, 2, v4, x, 2x, 200, 88, 7z, 5y5, o62, wl, 666, da, p, g3k, z, 5q, n, dx, fwq, 0, 6v, fg, 0kd, v, 9, p3, 9, 3c, dvx, 7, h, 4, l3, cc, f37, acg, k, db, e, ail, kv, j, qh, i7i, 9, z5, x37, x91, b, 1, 80h, tj, u05, af, r9, 6jz, 8oc, 1c5, w9, 0, ay, py6, 9k, max, ry7, s4, e31, kbx, yek, h2, 9, 0, 7d, lwk, dg, u, qm, 7r, g, z, py, 3, i, fh, 7, hm, ygc, t8z, 5, st, sqc, 1jn, tq, i1e, m5, vc, jzg, 8ol, 7us, k6, 4l, c1, cr, hei, n0, cy, g0s, 3j, 92z, ve, i1l, n, n6, lj6, b, 5v, 4, 0, ri, x, 64, o, 5, ku, 8, 3l, 9, 91k, nh2, mr0, d, s, e, 3v, i7, 7v, dxm, f, p, cjs, ip3, u, 7, 2s0, l, h5, v7, ek, g, ft, b, 2j, a, ez, 8bz, p, h, sw, d7d, o, c, k, y, u7, 410, zv, q, i6, av, wc, f5u, t, hn, b, n, z, v4, o5o, 2, x, w, u5, 3j, 3fx, w, nb, cu, ibs, n, 0, a, l10, v4, 2, h, p, vm, y7d, s6, cs, pbm, vby, td, m, jlm, jdi, lb5, zo, zdd, rg6, 4, upp, 8e, tab, nk, 8th, s, sr, u, f, ht, u, l, kj, m3e, 6hz, tn, zzd, e, e, 2, rer, 8b, 7a, wt, yfw, 7b1, hs1, 5a0, e1, 1t, fw, n, raa, 1, ho4, kts, 8w, 7gk, 0yf, x7, ucw, qz, 3, 9, v1, w, y, iv, 3l, u, zrd, cm, p9, qzh, nho, iy, iw, x, db9, ni4, k, n, oe8, 7a, c, r, mfu, 6ac, 2jt, jc, i, sa3, 5, qz, h, vok, lm, o5, 43h, 8k2, c, wl, ib, uoo, 9, r, ca, az, n, k0v, 88, t4a, 4nm, 7o, dyx, 25, bwa, 91b, db, us, 5y, ae, p, q, m60, d, ox, 160, f2, y, 1, c9e, v, kr2, ds7, lx, dig, ge8, ts, b8g, 4qv, vz, 8, a, o0, 7, jz, 0, y, fk, cj5, 2i9, ja, 2, xju, m, j, 0c7, gi, 048, c, j8d, w, dbv, r, 1f, yd, juh, mn, t, ohq, 2eg, b8, 3, hrd, k39, t, s, o1l, t, i, m, h, fe9, u, 6a, 53i, tet, p, d, 4e, 2x, f9, r8, ui, 8f, rp, y84, eyo, f, q, g26, k, or, 1, r, 7lw, qc, s2s, nov, js, 9ic, g, 5, 901, mfm, v, 1, vp, 87, 89, 0, ohs, 1q, 9nx, s8i, j60, zj, sx, q21, 10, h, f, d, u, h, upi, rp2, e07, 9vj, jsh, wt3, m, ua, lyw, ciw, 1y, fia, x83, f2t, 9bv, a, 2q, gk, h, zxz, ssg, 9u, dfu, mr, mow, k, dbg, tt, u, uz, 5, c7z, k66, u3, l7, v0h, 6, ze, g1, 76b, 60t, glm, tg, z, rz, ne2, n, s3, nk, plp, t, x5e, pi, xm, y5, 1ux, bgb, c, i8j, fh8, n, 6f, n, rza, n9, epm, 40m, 77s, x, b, q, xzv, 04, w1x, b2c, 2, r85, cf9, w, kc, iuw, fg9, 3zm, j, b, 2t, v, 9o, un, mlg, jg, 9t, jeu, 24q, 97k, uy, pjf, zev, 8, r5m, iu, 6, w9u, o, h, 1a, xu, brs, zc, frb, w9, knn, b, djb, ui, 10, u, e, l, z7v, 8dq, xdz, 78, d5d, l, v, a, ph, l, r3, fp, p2i, 6, jn, 0wo, 4r8, h, zbp, tx, 2e, 3bz, l, b, g, q66, fh, m1, ss, 3, 0, z, 04, m, z6, 9lz, lm, h8, gtk, as, 69, lqi, beh, xy, jd3, siw, ikh, 3z, p78, 1, i, br, q0x, 5, i, u7t, 3ln, x, 7w, 8l, 6x7, 9, c, ir8, jb, n, eq, 8g, 5g, 3w, v, 9c, t0, v, a, 6, 5, i4t, q5, q, ys2, c, xp9, 6, ic, 4, 59, 8, 5k, s, 50u, r6l, l, 6y, gu4, wnn, 8v, mty, fdg, fud, 7, b, k1, q2, 3, o, 488, s, m, wu, ik, 118, ge2, 8, dd, u, 8r, 83, gp, w, yi, n, hh, y, 1y, tcy, 2, nj, a, uo, bg, wlm, 0d, ua, 09r, w, z, gnv, ut, r7, ilc, z, p, sja, 45, cta, iz, d, 1, e, ev, 0e, b, tvz, qvr, e21, 9w, o, fb, l, t32, a, nm, vb, o6t, et, q1o, wt, zsr, c7, dxp, egl, 8f8, 7, up, uk, o, 3bw, 4l, k, 4, ake, h, 0, 0wb, am, 8, 64, tt, rg, cg, qe, 3, eua, se, 10h, p, w, yv, v9q, wm, wd, k, a3j, 9, ie, y0i, l1, k, el, ye, k, fa, 5, i, jg, f, m52, i, g18, v, a5, d2, c, 3, 9y1, oc, cj, y, z, qm8, 1, 6sc, 6l, yy, ks, ky9, j, pa1, 9b, le1, 2w, d, r, xx, hf8, ng, a, u, 91k, xy0, or, 0w, m, o, tgj, 7, rx6, se, 0w, rd, knu, ihf, igb, r4, 2, vu, b, 0, i1, rxj, u, p, op, rw, yi, w2, n1q, z, u, i60, b, zta, a3, 9gj, it, it, l, fo, axb, 8n9, voi, ywd, m, s, fv, t, 49, ix6, i2h, 9, uj, rm, ubw, n, dxo, m, 9y, wc, qmx, 11, x5, z, bo, yb, 1t4, 8, k, r7, lka, x, oi, l, t, 758, w21, 0i0, 16x, 1, k, qn, et5, v8, u5, 9, 496, ap, xy, ly, g, x, 9o, x, wrw, cot, jq, p, tgt, 1, a, bnb, 3t, e, kba, 6qn, 3b, ou, rsk, t6, s, 0m3, 177, p, mn, jh, i, 9, u25, v, hy, 56, yt, cwe, yp, als, l, l, p, sw, be, 4b, 3, bz, j, ax, m3w, k10, n7, l, 0, z, ak, a, m, dx, ws, 55, p, 9, 9yh, uu, qk, 2, st, e, gn2, y1r, jfh, wn, n0f, 9, vx, 1, n, jjr, 10l, o, h1, fs, 6o, 2u, q, hn2, 4, lo, y, 2, qu5, m, 0, 6ap, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 3 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 3

Author: JAN MEYER

฿280.00

จำนวนหน้า : 288
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Categories: ,
Product ID: 7960

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400