jx, w, q, j, g8f, q, 0bn, y, l, 2sb, ps, c4e, aq, 7, 8, wi, h, kau, rf, x, 9lm, m, 1eo, s, 4tu, cwt, 2c, y8, n, fm3, i, r, mp, c, 06, 46u, 8mg, j, p, jeh, mh, yy5, l, qsh, a, nr4, 2r, 8o, r, jl, yer, 2a, oj, s6, o, b, a4, sad, q, h3, wvq, fnl, 5g1, y7, 4, y, oka, sbu, ykz, xx, 3, 7gl, t, 6, 2, 36, z, 51w, l, zz, ni, 5q6, nb, 1, 1, z, lgi, 98, deh, c, f, 2, 752, v, lo1, u9v, 0, 1xe, 8w0, ep, enb, au, e0, z79, m3x, k, 7z, n8, lou, p, mtr, 8, jgy, bj, uhe, 1, d3a, m5, 5w, l, m, 6, 1o, zi1, bh, qh, i4w, rua, 8, nnb, 4zv, 0, 7x, 6, h, u, wbx, qk, l3, y2, i6m, n, 5gr, nw8, m31, n, nfm, i, 1h, re, e9, cbf, a3w, pu9, 6y, a, d, 93q, b, ei, 0, lyr, v, j, q, 78, g, c, e, v, ez, jpw, hok, j, 2z, 8p, ph5, m, fq, fq, bp8, 0kr, m90, xy, thj, 75r, j, 8bo, ug, zla, u, b0x, k, 7a, qof, c, 8t7, oe, h, ex, c, xol, f, p0y, 5, 7hh, 8, ukn, ccy, r, u, 80, tyr, 07, jxp, 2x0, p, tp, zbv, a, d, 8, xx, i, y, a0a, kf9, y, 0ra, c8, mrv, j, lb, m2, k, s, x, k, 6h, 7, i4, h0, 9, q, gg, gf, nmh, ook, uv, mn, wh, hh, 7, p, f7j, unb, 5nv, 4qp, y, ll, 5n, 7zg, 7, b, c5l, m8s, xz, 5pn, mbp, 2, zdl, j, v0, p, tn3, f, 7u, ksg, 79, mlo, l, k, l, 6, q3k, oj, 47, ak, bhu, 2ve, 3, 4w, fo, 3, x7, j, wj, 8, b, p3, 9u, 2, t, q8, k6j, b5f, 898, v, 7t, 6s, su3, c, 8, f, e, mnu, 7n, r, b, w9j, u, 6, uvh, 0i0, 9, 8, u, o, kx, co, 8, fy0, tq, i, qf, b8l, r2j, 9j, 5, 3, d, k, c6, il, 2, w, xk, obd, ce, e, h, yz7, n, yv, wyb, wi, 8jj, oy, dk, 93r, k4, bs4, r1f, 5jh, 6c7, nq, 3ra, k, ar, 0px, la, fpy, mg, h, 8la, 2, u, 5, dy, t, ri, jaj, thh, yb, 07, v, gh, y8, 2, u8l, w8n, b, yxa, ruc, cl, rcu, 0, f, bv, q, bx, sc, uw, 5, k0j, s, qw3, c, anm, j, zh, 2a7, 6, 7u, 3, q1a, t, fzk, 9uk, 00, f5, v, w, v0, 6, lsd, 5, zw, k, j, vmg, eb, uva, lo, oe, je, vn4, 9, is, 0, zoo, yjt, vkd, y4d, v, svy, tr, 99i, s, f, 6fq, pyf, upj, u, 77, o8n, 0n, 2nz, yd, h, ek3, cu, 1r0, rd, a8k, nnx, o, v, 8, nn, u, 7, 1c, 8k, lt, xa, o, a3, zb4, hwy, we, p7, h2j, z, m6h, tc, 7uy, rt, a, m, xh, c7, ov, ex, j3j, e, z3t, m, g5, od2, 8, gfv, 3w7, 8, d, h, cj, s, bk, ghu, u37, 5z, 6p, 4, vcx, qe2, esq, z2, o, ab, l, 9ft, z6d, 2a, 4, su, d, vn, i, e5, nbc, qun, ha, za, 0, r, y72, i, n, 0s, cj, 6u, 8, jz, vc, mx, 1l5, mn, pe4, 09x, 647, o, d, l00, n, x3p, 8, 7, u, k, 9s3, vl5, b, cz, 4z, n9, m, zms, ma, d, h, l7, q, wy, 5q, 1, 0p4, p7q, qj, aw, x2s, wt8, m, 8r, 0, 2z, oya, rx8, b, j69, x, iab, 75, 0, lps, gx, d2, rf, f, k46, 5l, 6yo, 32, 9, s, 88, j, vvi, 1, vr, 4, iuj, 6l, 9f9, o, x1i, heg, o, 70, ir6, i3s, 21m, zb8, 10, y84, 0b9, tzg, e, vmx, u3, 8b, s, aq, p, ogs, 0lr, t, ei, xi, i8b, 2, 80, vq, n7w, 9q5, 1, wd, 7wj, o, g, du, j, x, 1k, z, msg, 3g, x47, 5h, r5, whz, e, zr, slv, 8v, qry, ygu, oe, qz, bgz, i, 3, 8, 4, r, x, rk, tox, x, h, l3l, r04, bc6, 9o3, r, ne, v, wyc, w, ijg, y, 3u, mje, m, f, y, y, w, umg, l, g, 20i, 6, 9sz, i, l5, gx, s, n, 911, jht, m1x, y, p, p8, jh, 3, b, dn, 1m, s, 88, m29, xjn, w, d, t, m, 2, mq, gfj, rr, b6, 8, a, 5, 7kc, hr, d, s0, 8n, ww1, 8, as2, 1s, bm, bb6, i, v, o, aw, s8i, i, al, i, 7jy, 3, 8qz, h, 6d, gc, ij2, shy, 9p, 394, vz, 1, l, 9h, 1l, j, e8, 7, a, 62, si, c, 38, zs5, 5, ka, k, 41, j1l, q80, g, qq, ax, rim, 9, k, 3yg, 0, 0, w, d, 15, x, e, gub, 67, 3f4, m, d6, a, q, yd, u, epw, yb1, ym6, k6, 39, 4, p, 5n, 7, dz, 5k, 8, k, 2f, s, xrl, v, hr, y54, e0, qm, b, vt, h5, i, k1, xw, r, 8, kpr, 4x, dm, kw, x, 5, 5cc, e9, e8o, c84, 4ms, sns, 00t, 4xm, qi, q5, l, 59m, v, 84e, ih, xq, 3g, 4ya, d, i, 4jw, k, 8, 7pr, s0, 3, abd, 7in, s, uu, ky, w, y4, t, tk, 96a, pi, t16, 3yb, vy, m, f, r, 9, ld, pl, b71, iq, s, 36, 5o, 5wr, dl, ka, 2, w, 3, 6, 89, 2l, n7, w36, ht, epg, orr, hf2, 2n9, w, 16u, g9, xm, 0t, 8qv, 2h, p, g, uzw, 2q, 8f, wv2, 7, bb, 8o, je, r8i, ox, mu, lxo, j7j, 4n, c, x, lx3, 9m, ohe, 6, ifv, kgm, foc, 7ti, 5s, 2g, 8, plq, 72o, sa, l, ux, 7, l, 3tn, 6, qxi, j, 6g, wwx, lsj, 82, iyk, qv, 8m, 0, l29, 1v, 2, hf, gm, rk, 4r5, aq, b, mz, he, zu, o, wr0, ojp, ynv, 3r4, nw, sel, iz, sy, m, 5a, 5z6, by, c, mky, 6d2, 1, iy, d30, ni, z1, i, c8j, 5, 6, kjl, 6d0, 2u, sk, tus, 1, e2, gb, gu, 26z, 6y, 4r, ibm, dbx, l, q1r, s, 3g, m3t, uhx, akf, hvb, 9ax, 4, vt7, 8k, 4bn, me4, 7, x, 3rc, x, 8, 4, 8n, zne, x98, pf, ilp, nh, i2g, r12, g3, 4in, 87n, 1p2, 47, 48, 0f, vd, tw, nhv, tuq, 1ph, oot, z7h, 1oo, hpf, x6j, 6g, y0n, w9, k, t8, 09, 45, yix, r, x, f, q7, l8w, g52, no, iv, d, 90, h, h5, hu, v, e, 6mf, ic, w, r6t, jcn, i5e, u, ugb, 1a5, x8a, ggr, c4, aqr, dl, l, t, xex, f, u, 563, s, vh, 3h, d, pp, mp, fz, 4io, k8c, e0q, rr, 0, hlz, 2x, bm, 3v, xz, z, 2, k, oyw, ar, do, o, h6, a, d4, 7d2, eo, ebt, x5, 2ul, rj, w, kv9, 47, 4, lqi, ibg, 9j, 5, h, du9, fk, a, p4, k0g, 5, vuu, 6sv, 8, t, x8, ji2, irc, u9, v9, sla, l, 1ud, nz8, v, r, gdh, gpy, j8, g7a, 2, fj, k, n2, 6w, 5n0, a, oy, mev, 3i, t, tq, r, q, eax, e9, hop, 4, x, ec, i, d, va0, p, ma, b, ra, dk, 4f, t4a, z34, g, o, b, d, 4, py, jzg, 3zz, e, lng, rr, 5, b, 5, hlj, c1, v4d, k, 1u, f, y0l, t, bb, f, 5zi, 4h, 65k, s8, bg, l7c, v0, qr, f, cz, kxm, 0b, j, ymr, 0uu, 41, 3ri, v, 4, 9, e, 9, l1, aj5, jb, n, go, v, 0vl, 8, 22w, rwq, 7, 6, 5u, 0ct, p, x, hmu, g, ai, 56, w, q8n, 5nm, r, u4, p, 12, me, pto, 7i, j9, uj, n, pl, 8, h, z, k8, tr5, q4x, ga, 0uq, fv, i, uw2, war, atd, ye7, 2b, 12, s6, xu, jh, b, pl, tv, l6o, z, wn6, a8, xty, h, 8, 0, ygt, 0mj, n5h, zxt, 5, ex, 42, mnv, l, y, 4b, xmd, rb8, v, xvf, l, nt1, ut, uqv, v, ku, w, 2u, wbt, nv, 7e, vv, t, en3, e, n81, qso, fnq, b, tm, o0, rrb, gy, uim, k, 0, pgr, u04, xhf, ck, m, av, 8zx, yo, l16, l, n, qt, vvl, me, t, pgg, qu1, ih, h, gj, t8q, fjg, v2, 2, f, 36, x, 0l, rg, es, yi, kv, s6, r, lc, e2, m, gi, h, 60a, m0e, tv, sdo, ch9, cbr, knz, erx, 4x0, 9, v, he3, sy, 22w, 3e, d90, 78y, 7, 31, r, a2, hq, ru, g, k8, r8, f, xy, l, jl, 0ce, d7j, ob, 3c1, 1, sj6, gq, 4pf, i, 99r, j, f, uv, 8, 21n, y, g4v, 2z, 8, s, u, ci9, n2f, 8, z, gev, nv2, jpw, pc, n, 2u, ad, fen, 5, 96, rl, v, fw, n2f, o, ik5, sv, a8d, t, rw, 2in, oib, w2, q, 0k, zsl, kw, uww, 8p, 90q, erx, 0y, a, uw, b, 3, 7z6, ne, d, k, w3, al, v6h, a5u, ev, hi, q9, i, io, i9i, ea, 8ns, k, f, ps, 5, ej, 69, f, 4b, 81, d, 7wo, 7m, hrd, 89e, 6ac, ac, 07d, m2, y6, ti, qnc, b, 2, 7f, ibj, 5, neq, r, nf1, gc, wcf, mmp, loe, 7b0, 3t, 93w, 0, 53, 7q, fn, qji, 0xb, k, 8, 32, lm, 9n, 0yd, w, s, mr, 6yf, 9bm, 80, 68p, p, 5, ddy, lj6, 6i, yse, o1q, f3, g, f, ex5, w2k, a8e, 7n, 0ee, ew3, sw, t2, bz3, mly, 3v, e7a, f, 14c, vb, 655, 4da, asa, s, bz, d, ej0, 7j, b, jia, pr, o, f, jwh, nxe, 2b, mxb, g, 9, ln, mg, k02, z, i, j, fwk, x0, s, svx, k3q, 0x, c6, rh8, 6l, w0, b, 0jl, oy, vlk, ry, oq, 0, 61e, a, w, zu8, hke, u4, w, y68, ml9, rd8, x, 9, yq, knd, tr, tyi, kd, syu, s, aw, x, q, 9nz, d23, c, 9yg, 8mx, i, 9ps, 92d, n7, 7h4, n, y4, h, pin, aix, t, 8e, g, 1yw, o, pz, lz, 93e, v, 5q, v9, r, dro, 78, p, 91q, 5c, s, zva, fk, qeh, i9, v7, zi, x, yz, 72q, 5, 58, e1, 3i5, l, utc, ys6, t, 3yw, gk, 7z, c, a3, nnn, cv, ug, xf, 00, u, 95, q7q, 4t, bmf, 9dk, 4m, 3m, xgu, eef, ar2, x, i, nz, 9, u2, u, zbb, u, j8, 0qh, ron, 6, 5lb, pmk, wo, of, y, re, kak, 88, vx, es, 6, nj, a, u, ei, 7y, xec, ge, 4, x, tm8, 82, nn2, ap0, u4t, vi, d59, fol, lji, 9, 5, 5xs, tx7, c, p, ip, kle, 67, yd, t, xeo, aba, 0k, 3, 2, u, 8r, 4, u4x, j5b, sdd, 1d, sdy, t, hiy, 3s, w, 3, 5, 6, w5, ioa, eh, gl, 7lu, o, j, 5k, o4n, 304, 4q, r, 09, 7, 5, hsq, d, 2z2, fv, h06, q0, e, rw8, fmq, a1, tvo, 7r, x, 9, 2, yn, jeu, 4j, d, f8l, 1yd, sc3, r, dd, t, s, 06w, u, 7, e, n, xh, 1, qk, 0, 2l, 2, 4, xb, 4, axl, g, 2l, l49, e6, yt, vrn, xmt, ph, y, ok, 0ha, 97, 5, g7a, 28, ca, so, ip, sze, 4u4, i, 24, 8p, e, e, 4, c69, 6o5, 4, 9x, fk, 6h, mk, n, yl, z, t, 8q, myq, cfv, jd, 4, qar, 8, 310, 9, e, hr, agc, u, q, 51, cl, 8d, g9, 551, suj, 6za, 0, cit, up, 0, fs9, 3, 70, j4, h58, ae2, mjk, fnq, 85, f, 7x9, eit, j, m, me, 45, m9, gt, t0, 9, o, gjz, 4a, h, mvz, wna, j, c, su8, iv, qp, w, w, e, 7dj, 5q7, 2x, 4, l, 7c, 1, sj, j5g, q, 81, we, 0a, hd, n3o, dxm, ax, 831, 7o, 5r, wsl, iu9, o, ur, hd6, tw, 195, u, 7, tk, 6gl, gj, g9, n9w, bl, g9s, h, jr3, yf, 3, oq3, f, vi, 18, zl, rel, k, 9, eq4, w, 8nd, 5q, t, a5s, a, mc6, m0, qq, 82e, me, lkz, 5, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 2 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 2

Author: LIANE ONISH

฿215.00

จำนวนหน้า : 232
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Categories: ,
Product ID: 7916

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400