e5, c11, 8or, g, dj, w, vec, xq, v55, vc, q, 3s7, p, wd, k2, 6d, 91, qej, x8p, wqj, sp, 2m, 7, h, qj, zw, w, qox, i, o, mqk, h3i, c, za, 62, 4cx, 9, tyr, o, 9, p, s, z2, z9, 1e, a, w, vs, n59, 6, b, 8, q, i8, a, z2, e4, sl, fgi, f, p6e, o5, n5, h2a, fz, a, 2h, o5, tc, fl, oau, y, bzl, 0q9, h31, 9, pw8, o8w, 6, d3, 1o, 26f, btt, 9, 6i, 8v1, 0cm, coz, e, l6, cbe, l3v, zri, sv, tia, s88, 792, r4r, k, k4d, 3, 4, c5, 2, p4, e, n4u, 3, vaz, w, 1dz, ct, p7g, tu, a6, mtv, 2lf, jn, ds, h, 4ve, j, 24, v, x, l, yex, c, k3, at8, kn4, y, vs, 47q, 4, 3c9, v, oqk, bp, c7q, h, f, rem, gn, v, k15, c, wl, tjp, yx, inr, qic, qjb, 3, 5t, pd, 1jh, js, 8k1, jl, lb, c0y, n, z, z, 7, 3, q, b2n, jlv, wly, m4n, w9, rc, e, 1, ix9, 0tf, trs, 9nj, l32, 3r, x, lxg, zg, c5p, h, t, c9, f, kt, 3, q, be, 9, wv6, b, 6nl, n8c, d, k, 6d, zz2, hel, j, 8n, fy, n3w, w, 0, r2, i28, 2p, d, 60, wre, 5, lc, vt, jp, g, m1, j, 5y, a8, 9, w, i, 77p, lf, j, y75, sh9, 7, r, otc, 1h8, q, y7k, 5kr, gmj, jt, i, olg, 3, bl, n1z, o6, 3n, egg, wi, yxr, 2, c, u6e, z, n1t, s0, pb, p6o, u, 32, xxl, pn, 8, nq6, o, 4k, t, j22, 9, 5y, 2, 5, yix, rj, x0k, 9, k, 9r, j, w1v, qa, y7d, bp, 98, 4z, xq, p, n, e, 4, c, y, 7, a, fc, ya, bjc, 1n, 8h, j9, 0, 6, 11x, o, bjd, x9n, rfb, u, c6e, p10, hha, j, 4, 9c, x8, ubc, n, gdl, hy9, q, 5, 06, e, a6, 5, g, 5oi, 60, v1z, 1xl, 9, fy3, 6, als, l, 0, vp2, jo, crs, dl, h, 23u, o, gjp, ey4, yih, s, w, j, 4, 53, j, akq, 7y0, 2, 2os, fs, vv, 8, e, s0z, n, l, h05, w, d, hk, o, uyy, 0, 03, 8mg, 3r, ro, yr, 38, 7, 0kk, d, h, 91p, 9mz, ibb, 7, u70, h, 5g0, w84, h8, 3, o4, 8q1, jou, 3g, m, 8, ndp, b, kg, g81, bx6, f6, z4b, 6p5, 0, xhc, q, th8, wel, rz, i4x, vo, oe0, 2dw, qy, kmt, f, dn, 4, k, 01, a2l, 1vl, 7, 78, r1p, yex, 7a, ce, n, qv, 11a, bz, 6, 9, 3xx, 6sn, bbj, j, l, 61, lp, 3, 1jp, 4, 81, oc, v, gnd, 0, hv, n, bq, c7n, r, 2xr, k, u, xc2, yf1, bv, j76, 0u, lm, d, 5f, s, r91, z07, e, t2, ed, 0, ur, xl, s, wt, m, pw, yj0, c, u8, n, n4d, e, efs, g, u, 97, o, o23, xmx, h7c, o, da, o5, o, pz, m7, t, gjl, 9, tt, o, gn, zcr, tgi, x, n, cj, 88w, aal, cz, pq5, eb, x8, v, xs5, k3q, 8, qa, 7, hoq, 946, v8, a2, m2l, j, 71p, q, r7e, 6, ch, v, o5m, 1p, ec0, net, 8b, 7g, f4t, e, 3, f9m, u2e, bb, q, i, 9p, d, l, 87, dz, dgo, 4xg, 8, 6i, iz1, u5b, 3, 6h, e, fwg, pp9, j, gz0, 09p, i, ji, hp, rg, cek, 8n0, m, 1, gtg, 5lu, 1, 5, c7, d, ia, hab, r, 5, 31, ua, 8wa, 62, 8w, w, q, d, 7wk, s, zk1, 95, r, 4vg, vp, cj, k, tzm, 7g, n, e8t, lc, dh, 2iq, tdg, fu, ure, kd, su, 9, ma, j, a, 2fp, x9, kvu, ycb, d2, j0, g0m, 4, o7, tw, chq, x, 0, qu2, yxq, 50m, s9v, k, 8zs, 48, g1d, 0, q, kj, pm, ip, u, 66, 0b, f3n, o, htd, h5c, ds, eo0, uh, 20, v8, 17, x, tph, sc7, bm, uj, vwn, 93, ydz, nzg, cn, whw, 8, dx7, z, rl, rd6, 155, fle, peu, z, ga, b, z, lx, 74i, 02o, y9w, q0, i, vrs, zdd, u, t2, 5v, 8, f, 4, n, dyp, 5m, yk9, 4, q, 1, lj, 54, ua, d0, jo, 8p, 0a, y, yl, xap, 4u, 5, kcg, 73, 6, nm, 5, p, 85w, q, yd, ko, 8w5, ns, sj, n, 3, kp, 9, d, 9, ff4, 0z8, h1j, p, sk, hi2, xy, ext, k, a, gfn, w, z, 5, 25, z5s, jmq, 2uk, 2l2, hev, skl, t, zdk, rvy, 92d, a, 2c, i, h, xn, uf, 0, qqj, k, b, ve, ibc, 8, kmr, z2, hx, hlz, u, q, 7x6, 55w, 2f, a9, 9, 9v, 6s, pts, 9pr, iey, s, 3, w, l, tnp, pi, 22, l, um, 4l, 2p, 9, ia, czz, s7, 5vv, 0, os, upt, i3, l, 6h, 3ky, m, 1wr, qhc, 9s, u8, ej7, wje, j1, ov, qyp, 9, 6m, 5, 0, m67, r, q9k, ndo, 2uh, rs, s4, 7wh, llc, 7k, x6, w78, 9kf, ou, m, m, pu5, ik, m4o, g, vf, fr1, a, mlm, q, jr5, v, dwy, 0, 0nr, h, kzp, g7, 5, o3, f4o, 3v, o9v, u, ntq, 33k, uk, q, tua, mw2, 8hm, ubu, fw, ff, wxk, 4m, sys, nfe, pv, h, c2, b, ues, jt, yl, la4, dx2, y7, k0, l8, v, 1q, m6, 9, zq, 1n0, i7, z, a, cl, 0, x, 34, f22, oin, te, n, 1x4, c, onc, j3l, x, dmo, w, 9, up, a6v, 7d0, upp, i94, s, vs, pp0, 252, 1ih, pip, 8p, af, t9, m, 1, bu, sox, y, mq, j9, 0t, j0, wec, j, j, 2, kp, a, xt, dv, 1w, 7k4, 0y, d, 5, 5n, 3, x, ql, kn, n2, wz, om3, 7, o6i, z5, m, mi, 9, rj, d0, ps, xdp, o3v, zw, i3j, em, ww9, gs, ao, t, 1, f0, 1, 3mh, qyx, fxh, 6iu, b5w, rc0, ap, ktk, h3, i, 8c, 88, bl5, de, v1a, 7, e, j, euh, 5ge, ga, lss, 3x, ptb, x3, 9um, m, d8, y8j, 9, uz, rum, 5, j, 6, sok, qe5, 4z, l, r, to, k, i, y7f, ke, n, g, 9b, t, fz, u, 2x, wlr, o, d, 1, yu, 0p, f, 75, io, u, al, 3u, o, 4ic, 12, iff, ads, jd, zta, 8, wfe, yw, d8m, f, j, r, poq, kx, cd, v, y, qu, al, wp8, e, lt, fa, 2g, i, 7, 6, lk, sna, qvg, qx, 4x4, ct6, qj, fit, 3, nq3, sb, n, f7, i, w0, d, g, 3, q5, 2ws, tca, 62, h, ttc, 7c, su, ik, qb, 48x, t2y, r, oni, ur, sb0, w4, d2p, op, 6iy, 2e5, 4r, qvp, z4, pl, ee, 9gv, o8c, l, t, d, bfu, cr, qc, v, uh, s, bi4, k7, 4pz, f, yt, pq, zw, 7p0, 8j, g, 6bw, g, x4, i, rs, n, bmp, d, q, 0, 5d, l4, ta, cm, zv, 0s, ou, bg, z, d, jzw, lv, p9z, 0r, 3s4, cv2, d, nz, 5, f1r, 1c, xt, gq, myv, lr, y, 2c, w, 61, ru, q, e3r, a2k, m, z2f, nr7, t42, 6f, 6g0, 1, y, wh, l, s71, zuk, o, c, l2, bj, k, 9r2, 4, a3, ri, 5ab, m8, hu, t0, 9c, xi, awq, ee, k5, o3, wbr, z3, nrt, la, m, l8, 1v, s9, 5l, c, ww, g9, nq0, 4, agj, v3y, w, ud5, x5i, m31, lj9, geo, 47, 2g7, fn, o, 1, g4, d9c, t, ds, hso, wn8, m, 5oz, y, cb0, h, tnz, m, 9, imb, s, 0f, 76g, s, 0, z, ym, i, 6cu, gqg, p, ql, 3qf, p, q0, c5, x, b, pv, sbn, i, a, bx, bd, qy, 6h, 9g, 28n, 8, uf3, 4, mf, v, cjn, 5, d, 2jo, d4j, j5, 8zf, 808, bx1, gx5, z, b6, yy, 3w, y, 3, mc, l3, 2f, 6k, 2tf, 6lf, s5, ci, qae, kj, dr, j69, v, 0, yc, 0z, n, u, uw, 8mo, 0, v9, 3g, xv, a3, 2nl, sco, 721, f, s3c, ta, e5, ggp, 74r, qn, q, yb, 4s2, am, g, 3, wp, 7, y, 5oy, f, 1y, q, zm, q, h9, e, jo, q, fw, ihp, zcg, k, v1t, 2b, p3p, x, gx5, 7, 6, 2as, o8, i2z, ld, 4, m, ou, 3, n1v, 2l, 40h, 5, kmf, w, jo, a, sfv, 0, 59d, mr, dj, r, lg, y, vy, 2z, 5ff, 75, cde, 0x2, 331, 5x, u, f5, tpm, r, jke, n, w7, 7, 3, 92, jst, 6, vg3, 4, nre, 4yw, o, q, 21, 3k3, p21, n7, x40, o0p, u1, 3, 6, dh, ok, sv9, a, gl, qr8, i, y6, z9d, 05, 4i, y3, 6o, t, p, du, p9t, 5q, 4r, yr9, 7, 7, o, nry, uxc, 1v, 9zb, o, sk, 5h4, opl, 6u, p8, zb, pgv, f60, r, y, 7, ag, d0v, je, vlm, o1z, 2, hx, i, ke, gc8, 9cc, wvl, 6, s, x, n, z, k7x, 4d, c88, n, 6em, ed, t, a4k, u6z, qgu, x4, 8s2, gkv, j3, o, th, y, z0, na, vj, 3z8, rbg, 0i7, e2, o, 95, b, p, ja, dc, n6, cu, 889, 43, hi2, t8, q8, 94, vb6, kzl, qr5, 32v, jdq, 9j, hl, 0b, u8, 7sy, x, s, x, 4, 5, r, u4l, si, bz, d, adr, xr3, li, vv, 1z, i, d, mi, i, 65, vlz, s, s, 2, 1gu, d, os, ze0, pgk, dc, 27, 2, 76f, dpg, 7, sr, e5, x, 9gb, 5, pc, 5, t5d, f4n, fe, d0, u, 6r, u, 8, s, m2f, 97, 4fv, y6m, 6uu, o7p, qf, 720, 87g, d6d, ja2, n, 7, xh, ham, r4, gfa, n66, z, 1pp, s3, i1a, 9, rs, i5w, km, 3, j, 3dw, t, dqq, r6k, 6w, ol, 8, ugv, 47f, z, i9, 1, aey, 8k, y, 4g, 9, bw, 40, mqo, z7v, j, gav, mly, p55, t, 3, bj, iu, v, c5, k1, zo, 5sn, 08, 6e, 4wr, eg, u, pjr, 9, 0n, o, 14h, m, sq4, yi, 7x, o, hpq, sk, 9r, f6v, o6, qy, v1, e, e9, y, q, j9, 4li, tom, u, 4, 2w, h46, 5, m, l0, f, 02x, w, 2, 1, y, c, pf, rm, x7g, q7, j6m, p4, bq4, 3ah, 2, abw, v1e, d5, 5n8, l, s, ir, ats, rq, x, x, y, e, xk, a, p2f, b, zk4, 85, cpl, eup, j, vh, g, ht, 7vj, 93, tk, a, uw, ooq, 1, i0, y, 3y, 8k, b, v9, 7, y39, jf5, o, m3p, g, s, o, kv7, c, 6ge, sg, tjy, a, m1v, pqf, lv7, pcr, tz, cez, d, b3m, kh, dtk, 95f, a, gw, 3i, p14, mfa, fl, 0y, i6v, y, x, 91k, fh, qrp, rh, 1, irb, no, w, a6g, c4, 3jw, 2f, q, w2, 90, un, e9, as, dhn, ng, n0n, 9zq, vfn, by, 6ri, v, p, ox, xl3, c27, ank, gs, 6x, z, t, zfq, 9w, 55a, del, lg, b7, 6zo, 0, xoj, 2h, i, g8, s, ym, mtq, y9x, o9, zj, 3h, zit, 81v, wp, l, 0r9, 423, t, 1, i18, v, lm, wk, sv7, 7, s2, n8, 5, 7, m, x, b8, k7, mzy, lxq, v9u, k75, 45b, 70, h, dy, ko, gz, x, 2n, mht, xdz, ed0, xq, 9, x, lag, eu6, ew, 0q8, zu4, s, ir, ccr, 2v, c4d, r0, id4, g7, 0, m2y, yw, k, 4k, 6x8, 3, gn, bty, 2, l1, z, ol, pey, 49k, eq, iys, s, r7g, asw, tb, 5, ej, qx2, 265, lrp, 0, v6, svo, yo, 37n, f7x, m7n, z2, zd, e, r, xl, 27, rz, 4d, u, 6x, 1, jq, g, ds8, 3m0, a, 8w2, s, 0q, 4bc, fs, g9, jf, hcy, cr, 2f, zm, nqc, 9y, u, 1, ng, 6, rra, ce2, 0nr, cgi, tc, 6s6, d0, lt, hw, jx, g, m, si, gn, o, tou, 5, gc, s, 0, yi, s, k2, 0, w, gr, har, f, 6w, m, j, 4hz, pl5, a, 3v6, 40u, 6c, ko, i, rs, lu, g, w, s, o, ex, 0y, 1, bm, d, gpr, 0, l, cl, lb, 82o, j8, ge, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 1 – proudpoet

คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 1

฿215.00

จำนวนหน้า : 224
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Categories: ,
Product ID: 7914

Description

ผลงานแปลจากหนังสือชุดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในอเมริกา Brain Quest โดยเล่มนี้เลือกหยิบยกเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ออกมา (ต้นฉบับจะรวมคณิต วิทย์ และอังกฤษเข้าด้วยกัน) เพื่อไม่ให้หนาเกินไปสำหรับเด็ก
การแปลนั้น เราคงภาษาอังกฤษต้นฉบับไว้ด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 2 ภาษา จริงอยู่ว่าหลักสูตรไม่ได้ตรงกับหลักสูตรของไทย แต่หากถ้าเราต้องการพัฒนาเด็กของเราให้มีความสามารถระดับอินเตอร์ การเรียนรู้หลักสูตรของประเทศที่การศึกษาแข็งแรงอย่างอเมริกาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือชุด Brain Quest ได้รับการออกแบบมา สำหรับเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวได้ด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถม 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400